Zámecký park ve Veltrusech, jímž se před šesti týdny znovu prohnala velká voda, se o víkendu opět otevřel veřejnosti.

Podle kastelána Státního zámku Veltrusy Pavla Eclera se lidé mohou procházet po zpevněných cestách, ale do lužního lesa a dalších míst třistahektarového parku ještě nesmějí. Stále tam totiž dochází k vývratům stromů z podmáčené půdy.

„Platí zákaz vstupu do porostů, kde není pohyb pro veřejnost zcela bezpečný. Likvidace následků povodní v parku bude trvat ještě několik měsíců. Část ploch je podmáčená, v areálu jsou vodní laguny a povodeň strhla také několik lávek přes mlýnský potok," přiblížil kastelán.

Návštěvníci veltruského zámku kvůli povodním nepřijdou ani o výstavu historických kočárů a výstavu o historickém lovectví a myslivosti.

Vedení zámku obnovilo také vyhledávané cykloprohlídky po unikátním přírodně krajinářském zámeckém parku. Trasa je ale oproti předchozím sezonám kvůli nedávným záplavám pozměněna. „Jako velkou novinku připravujeme nový okruh, nazvaný Povídání o povodních," řekl na setkání v Laudonově pavilonu Pavel Ecler a dodal, že v nové prohlídkové trase se lidé dozvědí informace o povodních, které zámecký areál postihly před desítkami a stovkami let.

„Jde o podklady, které jsme shromáždili při pátrání po historických povodních, z nichž jsme se snažili poučit. Věřím, že o tento typ prohlídky bude zájem," doplnil kastelán.

Náklady na obnovu rozlehlého zámeckého parku se budou pohybovat kolem 150 milionů korun.

Potvrdil to ředitel pražské územní památkové správy Národního památkového ústavu Dušan Michelfeit.

„K největším škodám došlo na systému cest, který má délku téměř osmatřicet kilometrů. Odhadujeme, že jen na obnovu cest, v níž budou zahrnuty také zničené mostky a obnova ohrazení dančí obory, padne šedesát milionů korun," popsal Michelfeit.

Dalších dvacet milionů by měla spolknout obnova a zvýšení kapacity přivaděče mlýnské strouhy.

Podle Dušana Michelfeita voda letos v zámeckém areálu nenapáchala takové škody jako před jedenácti lety hlavně díky nové protipovodňové hrázi, na jejíž výstavbě veltruská radnice spolupracovala s Povodím Vltavy a ministerstvem životního prostředí.

Z budov v areálu voda nejvíce poškodila novodobé zázemí zámeckého zahradnictví, kde hladina řeky dosahovala až do výšky tří metrů. Centrální zámecký areál, do něhož patří zámecká budova, budovy kolem čestného a hospodářského dvora a domy u brány, naštěstí tentokrát voda minula. Uchráněn zůstaly také Chrám přátel zahrad a venkova a Dórský pavilon.

Zámecký areál prochází od povodní v roce 2002 rozsáhlou rekonstrukcí, která se v mnoha případech při letošních povodních osvědčila. Důležitá je také prevence před povodněmi, které mohou znovu kdykoli krutě udeřit.

„Na prevenci povodňových škod pracujeme systematicky. Bohužel se část opatření ještě nerealizovala, protože jsou velmi nákladná a nebyl na ně dostatek peněz. Provedli jsme aktualizaci povodňového a evakuačního plánu, což se ukázalo jako efektivní, protože se nám podařilo včas evakuovat zemědělskou a zahradnickou techniku," vysvětlil Pavel Ecler.

Následky povodní podle něho pomohla zmírnit také revitalizace mlýnské strouhy, která díky zvětšení kapacity pobrala více vody.

Správa zámku plánuje realizovat i další opatření, která mají případné povodňové škody co nejvíce omezit. „Rádi bychom obnovili dolní stavidlo na mlýnském potoce a nechali zpevnit staré Chotkovské hráze. Vedle toho máme zpracován také projekt povodňového výběhu pro daňky," připomněl veltruský kastelán.
Po červnových povodních v areálu veltruského zámku pomáhaly desítky hasičů, dobrovolníků a vojáků, kteří na likvidaci následků povodní dosud pracují. „V zámeckém parku odstraňujeme popadané stromy ze břehů. Ve Veltrusech máme nasazeno pětadevadesát vojáků," uvedl kapitán 152. ženijního praporu z Rakovníka Stanislav Hejlek.