Velkou proměnou prošla na konci letních prázdnin městská knihovna. Největší změny má za sebou oddělení pro děti, které se z přední části knihovny přestěhovalo mimo hlavní místnost do prostoru bývalého informačního centra.

Vedoucí knihovny Helena Pinkerová uvedla, že důvodem stěhování byly mimo jiné akce, které knihovna pořádá pro školy. „Ve chvílích, kdy jsme tu měli různé besedy nebo lekce, nebylo zrovna praktické, aby přes dětské oddělení neustále procházeli dospělí čtenáři," vysvětlila s tím, že nyní školáci tráví čas v místnosti, kterou je možné zavřít, a nedochází tak k vzájemnému vyrušování.

Rekonstrukce prostor

Zkoordinovat stěhování nebylo vůbec snadné. Nejprve bylo třeba vyklidit bývalé informační centrum a provést drobné stavební práce. „Vyměňovala se světla, topení i podlaha. Bylo také nutné instalovat do místnosti klimatizaci, protože v letních měsících tam bývá velké horko," připomněla vedoucí knihovny, která do zrekonstruovaných prostor pořídila i nový nábytek. „Jsou tam k dispozici například dva sedací vaky, které jsou návštěvníky velice oblíbené," poznamenala.

Nedílnou součástí stěhování bylo vymyslet, které knihy z dětského oddělení vyřadit. „S kolegyněmi jsme rychle zjistily, že se do nových prostor celé dětské oddělení nevejde. Nakonec jsme se rozhodly nechat povinnou literaturu v přední části knihovny, často si pro ni totiž chodí rodiče dětí nebo středoškoláci," vysvětlila.

V knihovně vznikla také kategorie knih pro děti a mládež, kde čtenáři starší čtrnácti let najdou takzvanou young adult literaturu. „Inspirovali jsme se u jiných knihoven. Tyto knihy si často půjčují i dospělí čtenáři, proto jsme je ponechali v hlavní části knihovny, aby byly dobře přístupné," uvedla Helena Pinkerová.

Více naučných knih

Změn se dočkala také hlavní knihovní místnost, ve které se uvolnil prostor pro více svazků naučné literatury. Přemístilo se i sci-fi a fantasy, na jejich místo přibyla cizojazyčná literatura. „Potěšilo nás, když se po ní čtenáři začali shánět. Nakoupili jsme proto například romány v angličtině," poznamenala vedoucí knihovny.

Spolu s novým školním rokem pak knihovna přišla se zajímavou soutěží pro děti. Knihovnice se inspirovaly u svých kolegyň v Jablonci nad Nisou, kde byly na exkurzi.

„Vybraly jsme určité knihy, které jsme označily za perlorodky. Jde o knížky, které si děti stejně půjčují, například Thomase Brezinu nebo Astrid Lindgrenovou. Spolu s knihou dostanou čtenáři soutěžní kartu s otázkami, které se dané knihy týkají. Když je správně zodpoví, obdrží perlu. Kdo bude ve sběru perel na konci školního roku nejúspěšnější, může se těšit na pěkné ceny," připomněla Helena Pinkerová.

Pravidla soutěže Lovci perel
1. Půjč a přečti si knihu „perlorodku".
2. Zodpověz otázky na hrací kartě, kterou dostaneš ke knize.
3. Vrať knihu a spolu s ní odevzdej i vyplněnou kartu.
4. Po kontrole odpovědí dostaneš perlu, kterou si navlečeš na náhrdelník.
5. Pokud zodpovíš i nepovinné otázky, získáš body navíc.
6. Vyhodnocení soutěže proběhne na konci školního roku, vítězové se mohou těšit na zajímavé ceny.