Jediným poslancem za mělnický region se po volbách stal Marek Šnajdr, náměstek ministryně zdravotnictví.

Redaktoři Deníku se obrátili na neúspěšné kandidády, aby zjistili, zda budou i nadále prosazovat cíle, které chtěli řešit ve sněmovně.

Oslovili kandidáty pouze z politických stran, které se do dostalydo Parlamentu ČR.

Tomáš Bubeníček
starosta
44 let, Postřižín
Věci veřejné

Chci řešit dopravní situaci ve Středočeském kraji a také zastavit záměr rozšíření letiště Vodochody. Myslím, že zástupci, kteří se dostali do sněmovny za Věci veřejné, nám s těmito problémy pomohou. Do sněmovny se za Věci veřejné dostal například Stanislav Huml, což je odborník na dopravu. A politika této strany je taková, že záměr Letiště Vodochody nepodpoří.

Jiřina Fialová
bývalá poslankyně
60 let, Vraňany
KSČM

Dvě největší města na Mělnicku, Kralupy nad Vltavou a Mělník, si zaslouží řádné obchvaty, aby nejezdila veškerá doprava přes střed města. Jsou také obce, kde nemají vodovod a kanalizaci, to je také potřeba řešit. Jsem předsedkyně klubu zastupitelů za Komunistickou stranu Čech a Moravy ve Středočeském kraji, takže se budu i nadále této problematice věnovat.

Ctirad Mikeš
vedoucí odboru MěÚ
53 let, Mělník
ČSSD

Budu apelovat na našich šest poslanců, které máme za Středočeský kraj, aby témata, se kterými jsem do těchto voleb šel, podpořili a zabývali se jimi. Je to zejména vyřešení problematiky majetkového přiznání, dalším tématem je propojení mezi nezaměstnaností a obecně prospěšnými pracemi a v neposlední řadě legalizace marihuany k léčebným účelům.

Petr Holeček
starosta
53 let, Kralupy nad Vltavou
TOP 09

Je to rozhodně záležitost letiště ve Vodochodech, nechceme připustit jeho rozšíření. Další téma je celkové přerozdělování daní, to znamená, aby všechny peníze byly spravedlivě rozdělené mezi obce velké i malé. Je třeba také řešit obchvat kolem Kralup. Kandidoval jsem za politickou stranu, jejíž členové se tam dostali, budu se pokoušet tyto cíle ventilovat přes ně.

Libor Lesák
místostarosta
44 let, Kralupy nad Vltavou
ODS

Chtěl jsem každopádně pomoci při řešení problematiky životního prostředí a dopravy ve středních Čechách, kolem Kralup nad Vltavou je také třeba vybudovat obchvat. V našem regionu je velký problém s pískovnami a s těžbou písku. Je třeba provést rekonstrukci zákona, který se týká právě těžby písku, její regulace. Stále se touto problematikou budu zabývat.