Druhá verze studie EIA, která posuzuje vliv záměru rozšíření stávajícího vojenského letiště ve Vodochodech na životní prostředí, vyvolala vlnu připomínek odpůrců letiště.

Hlavní z nich se týkají především dopadů na znečištění emisemi, nebezpečí hluku pro obyvatele, či velké dopravní zátěže v okolí vodochodského letiště.
Podle generálního ředitele společnosti Letiště Vodochody Martina Kačura je dopracovaná studie, která leží k posouzení na ministerstvu životního prostředí, vypracována tak, aby negativní vlivy způsobené leteckým provozem, co nejvíce omezila.

Studie dopadů na znečištění emisemi počítá s výhledem na dva roky. Proč je výhled tak krátkodobý?
Studie počítá s maximální variantou nárůstu provozu letiště, a to s kapacitou pětatřicet tisíc pohybů letadel ročně, už v prvním roce provozu. To znamená, že tato varianta plně zohledňuje simulaci maximálního provozu z pohledu dopadů. Proto není nutné dělat simulaci na deset až dvacet let, když k žádné další změně v počtu pohybů letadel potom už nedojde.

Kritice neušel ani diagram, který znázorňuje hlukovou zátěž ze samotného provozu letiště. Na něm se hluk zastavuje nad obydleným územím a dál nepokračuje.
Čáry znázorněné na podkladové mapě označují hluk, který je relevantní pro posuzování v rámci studie EIA. Neznamená to, že mimo vyznačení se hluk nevyskytuje, ale je výrazně podlimitní a není relevantní pro posouzení vlivu na zdraví obyvatel v rámci studie EIA.

Iniciativa Stop letišti Vodochody se domnívá, že letiště bude záměrně vybudováno pro leteckou přepravu nákladů s použitím obřích letounů nad sto tun. Jsou jejich obavy opodstatněné?
Na letišti Vodochody nebudou přistávat letadla těžší než sto tun.

A jaké tedy?
Letiště je plánováno pro nízkonákladové a charterové společnosti a letadla s rozpětím křídel do šestatřiceti metrů s maximální vzletovou hmotností do sto tun. Zároveň pětačtyřicet metrů široká dráha bez zpevněných postranních pásů, která je na vodochodském letišti, může sloužit pouze pro letadla do rozpětí křídel šestatřicet metrů.

Rozšiřovat dráhu nebudete?
Vybudování infrastruktury pro větší letadla je pro nás s ohledem na potenciál lokálního trhu neekonomické a jako soukromý investor si takový luxus nemůžeme dovolit.

Posudek leteckého odborníka tvrdí, že prý ve Vodochodech nebude létat ročně pětatřicet tisíc letadel, ale dvojnásobek, a nejen ve dne, ale i v noci.
Ve studii EIA žádáme o povolení pro kapacitu pětatřicet tisíc letadel ročně. Zmiňovaný letecký odborník může porovnat naše plánované provozní výkony například s německým letištěm Hahn, které je zaměřeno právě na nízkonákladovou klientelu, a zjistí, že předpokládaný objem tři a půl milionu cestujících ročně lze přepravit zhruba pětatřiceti tisíci pohyby letadel za rok.

Ve studii EIA je uvedeno, jaké negativní účinky má hluk a emise na obyvatele, ale nijak to neřeší. Co hodláte pro snížení těchto negativních dopadů dělat?
V samotné studii EIA jsme přistoupili k opatřením, která významně snižují negativní dopady provozu letiště na zdraví obyvatel a životní prostředí.

Jaká opatření?
Letiště nepočítá s nočním provozem. Odletové a příletové tratě byly uzpůsobeny tak, aby byl převažující provoz odveden dále od areálů chemické výroby a center obcí. Bohužel, jak je tomu i u ostatních českých letišť, nikdy není možné vést letadla územím bez osídlení. Součástí projektu je i pří­
mé napojení letiště na dálniční síť, což významně ulehčí už dnes špatné dopravní situaci v některých okolních obcích.