Jste lékařským ředitelem multioborové nemocnice. Dlouhou dobu jste ale byl i primářem jejího gynekologicko-porodnického oddělení. Nechybí vám každodenní shon na oddělení – a třeba i větší kontakt s pacienty?
Na nedostatek shonu si nemohu stěžovat a na nedostatek kontaktu s pacienty také ne. Po běžné lékařské práci se mi ale občas zasteskne. Byť provozu gynekologicko-porodnického oddělení se dále účastním: pravidelně docházím operovat, v rámci možností se objevuji v ambulantním sektoru, účastním se lékařských služeb a dojíždím do gynekologické ambulance v Psychiatrické nemocnici v Horních Beřkovicích. Uplynulé měsíce s covidovou zátěží přede mne postavily nové výzvy – opakované reorganizace nemocničního provozu tak, abychom se dokázali postarat o maximum našich pacientů. Dále bylo třeba rozjet odběrové centrum, očkovací centrum, postavit mobilní očkovací tým… Všeho jsem se účastnil nejen jako organizátor, ale též jako lékař. V neposlední řadě pak s pacienty a jejich rodinnými příslušníky řeším stížnosti, podněty či pochvaly.

Nemocnici nevyhledávají jen pacienti z Mělnicka, ale pro porod si Mělník často vybírají i ženy z Prahy. Co podle vás stojí za popularitou mělnické porodnice?
Je to výsledek naší práce. Nejen mojí jako bývalého primáře oddělení, ale celého porodnického týmu – včetně naši marketérky Lady. Za uplynulých skoro šest let jsme odvedli obrovský kus práce – a nyní tak trochu sklízíme „sladké“ plody. Loni jsme se stali číslem 2 ve Středočeském kraji. Neusínáme ale na vavřínech; chceme i nadále pokračovat v inovacích a modernizaci naší porodnice. Naším cílem nadále zůstává přinášet lidskou stránku do nemocničního prostředí, protože porod v nemocnici je pro maminku a jejího potomka bezpečný. A o to nám jde především.

Nebušické Oko, které bylo nad pražskou částí Nebušice slavnostně otevřeno 24. října 2021.
Krajinu doplňuje kolébavý objekt Oko. Aby koukali cyklisté i pěší

Mělnická nemocnice nabízí širokou škálu odborností. Které jsou podle vás nejsilnější – a na které byste se ještě rádi zaměřili?
Vlastně nelze opominout nikoho. Naše nemocnice je multioborovým zařízením a každý jednotlivý obor nebo třeba i docela malá ambulance či poradna umožňují postavit komplexní „domeček“ zdravotní péče. Musím začít porodnicí a gynekologií, která vyrostla v tahouna provozu. Z dalších oddělení je třeba zmínit velmi vyhledávanou ortopedii a rehabilitační oddělení, kam míří pacienti nejen od nás, ale i z mnoha fakultních nemocnic. Máme velké oddělení dlouhodobé lůžkové péče, které významně napomáhá starším a vážně nemocným občanům po akutních hospitalizacích s návratem do života. A pak stále se rozrůstající domácí péči, která navazuje na péči nemocniční a pomáhá pacientům v jejich sociálním prostředí. Nadregionální dosah má oddělení ORL, které též zajišťuje pohotovostní službu v regionu. Interní oddělení by mohlo mít i dvojnásobnou kapacitu, aby uspokojilo poptávku (nestačí ani blízkost sesterského zařízení v Neratovicích). Co dál? Chirurgie, neurologie, urologie, hematologie, plicní, diabetologie… Seznam je opravdu dlouhý. V posledních dvou letech kvůli epidemii covid-19 obrovsky narostl význam infekčního oddělení (mimochodem jediného ve Středočeském kraji), které samozřejmě ve spolupráci s kolegy z dalších oborů pečovalo namísto běžných 20 až o 80 pacientů, a oddělení ARO, které místo běžných pěti ventilovaných lůžek obhospodařovalo až 18 ventilovaných pacientů. Byly to perné dva roky. A všem zaměstnancům za ně patří obrovské díky.

V době šíření koronaviru byl zaznamenán pokles zájmu pacientů o vyšetření kvůli strachu z nákazy. V jakých oborech jste to zaznamenali nejvíce? Myslíte si, že se důsledky zanedbání prevence ještě projeví?
Bohužel. Obavy občanů podpořené mediálním tlakem byly skutečně velké, leckdy větší než jejich skutečné potíže, a tak nejenže jsme zaznamenali pokles zájmu o péči napříč všemi obory, ale nyní vidíme důsledky tohoto zanedbávání. Častěji a ve větší intenzitě než bychom si přáli – ale hlavně než bychom přáli našim pacientům. Myslím, že 1,5roční výpadek v poskytování standardizované zdravotní péče – a ta je podle mého názoru v České republice nastavená dobře – bude lékaře a pacienty „strašit“ ještě několik roků. Ale buďme pozitivní. Pro naše pacienty jsme připraveni!

Nemocnice výrazně investuje do rekonstrukce budov a ambulancí. Jak rekonstrukce pokračuje?
Jsme soukromé zdravotnické zařízení, a tak většina investic je z „našich“ zdrojů – byť nyní se blýská na lepší časy a naše nemocnice, která většinově poskytuje služby v obecném zájmu, mohla požádat i o dotační projekty ze zdrojů státních i EU. Nyní se rozeběhla vlna stavebních úprav a rekonstrukcí. Po jídelně a budově ředitelství byla dokončena nová dialýza (provozovaná naší sesterskou společností), vyměnili jsme veškeré potrubí v podzemí nemocnice, byla provedena rekonstrukce ORL oddělení, kompletně jsme zrekonstruovali tři operační sály, centrální sterilizaci, aktuálně se dokončují rekonstrukce budovy T (porodnice) a budovy W (interní obory). Běží práce na prostoru pro magnetickou rezonanci. Kromě těchto velkých akcí běží ještě nespočet těch menších: například máme nový bufet pro personál i návštěvy, rekonstruují se jednotlivé ambulance.

Krajský úřad Středočeského kraje v Praze.
K hledání cest, jak zlepšit služby uživatelům mobilního signálu, se hlásí i kraj

Nemocnice se vám mění pod rukama, jaký je to pocit?
Je to jako motor. Motor, který mne žene dopředu. Obrovská výzva a možnost udělat z opomíjeného zařízení nemocnici ve standardu 21. století. Výzva, která se nejdříve soustředila na porodnici – a rozšířila se na celou nemocnici. To vše je samozřejmě možné jen díky množství skvělých kolegů a zaměstnanců, kteří se na tom chtějí podílet. A jak dílo pod našima rukama vzkvétá, jejich řady se rozrůstají. Přál bych si, aby obyvatelé našeho regionu přijali nemocnici za vlastní a její péči vyhledávali.

Na co jste v Nemocnici Mělník nejpyšnější?
Těžká otázka. Mé srdce patří porodnici. Hashtag #porodnicemehosrdce nevznikl jen náhodou. Ale pyšný jsem na naše zaměstnance, na to, jak zvládli uplynulý rok a půl. Profesionálně a bez ohledu na to, jak složitý byl v té době jejich osobní život. Potvrdili historickou pravdu, že práce ve zdravotnictví není povolání, ale poslání. A nalezli v sobě onu nejdůležitější vlastnost pro zdravotníka – jak říkal jeden můj profesor na lékařské fakultě: „Co je nejdůležitější vlastností lékaře, studenti? Pokora, pamatujte si to, pokora…“

Nemocnice patří do skupiny VAMED Mediterra, která je významným zaměstnavatelem ve zdravotnictví – a v regionu provozuje ještě Nemocnici Neratovice. Rozvíjí se mezi těmito zařízeními odborná spolupráce?
Nemocnice Neratovice je skutečně sesterské zdravotnické zařízení. Mnohé nezdravotnické provozy jsou společné. Nemocnice Mělník nabízí širší spektrum oborů, a tak mnoho pacientů z Neratovic je směrováno k nám. Dále pak třeba pacienti z mělnického oddělení ARO často následně míří na NIP do Neratovic. Nejužší spolupráce obou nemocnic je asi mezi interními pracovišti. Obě porodnice si vypomáhají v případě přebytku maminek či při provozních omezeních. Určitě je výhodou vzájemná blízkost, neboť společný tým je kvalitnější a odolnější.

MUDr. Radek Havlas
- Pochází z České Lípy, nyní žije v Mělníku
- Po studiu na českolipském gymnáziu absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové – všeobecné lékařství
- Deset let pracoval u Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje jako lékař výjezdových skupin a letecké záchranné služby
- Od roku 1999 působil přes šestnáct let v Nemocnici s poliklinikou České Lípa, kde postupně působil jako lékař, zástupce primáře, později primář gynekologicko-porodnického oddělení a předseda představenstva plus ředitel pro zdravotní obory
- Absolvoval přes dvě desítky certifikovaných kurzů v oblasti urogynekologie
- Od počátku roku 2016 pracuje v Nemocnici Mělník, kde byl do loňského října primářem gynekologicko-porodnického oddělení; od roku 2018 zastává posty lékařského ředitele a člena představenstva Mělnické zdravotní