Firma tak získává vlastní med využívaný jako originální dárek pro partnery a významné návštěvy – netají se však tím, že prostřednictvím včel, jimž se v areálu podniku daří, a kvality jejich produktu chce veřejnosti ukázat čistotu prostředí ve Spolaně i v jejím okolí. Plyne to ze slov Terezy Stříbrné, která je v centrále společnosti ORLEN Unipetrol RPA odpovědná za komunikaci. „Spolanský med nejen plní všechny normy dle odborných testů Výzkumného ústavu včelařského, ale pravidelně získává zlatou medaili nejvyšší kvality v soutěži Český med,“ konstatovala.

Jednatel Spolany Miroslav Falta nicméně připomíná i další přínos: včely opylují kulturní plodiny i volně rostoucí vegetaci. I on však zdůrazňuje jakost medu jako indikátor čistoty a nezávadnosti míst v okolí chemických provozů. „Vypovídá o kvalitě životního prostředí jak v areálu, tak i v nejbližším okolí. Úspěšný chov včel dokazuje, že se životní prostředí v chemickém závodu Spolany každým rokem zlepšuje,“ zdůraznil. Spolana je mimo jiné významným producentem síranu amonného či kyseliny sírové – a jediným českým výrobcem PVC a kaprolaktamu. S tím souvisí fakt, že tradičně nepřehlédnutelně figuruje v žebříčku znečišťovatelů, který každoročně zveřejňuje spolek Arnika.

| Video: Youtube

Medobraní si ve Spolaně nenechávají pro sebe: pravidelně zvou školáky, aby se přišli podívat, co vše je třeba udělat k tomu, aby se med dostal z plástů v úlech až do skleničky. Zkušení včelaři jim vše nejen ukážou, ale i vysvětlí souvislosti. Letos se přišli podívat žáci ZŠ Kostelec nad Labem, kteří se také zapojili do zdobení úlových nástavků svými malbami. Tradičně nechyběli ani zástupci Ekologického centra Kralupy nad Vltavou, kteří pro děti připravili tematický program.

Vedoucí Martina Černá připomněla, že si děti mimo jiné vyráběly masku včelí královny nebo zkoušely správně poskládat jednotlivé části včelího těla. „Nechyběla ani výroba takzvaných zápichů a svíček ze včelího vosku. Za odměnu si děti odnesly pracovní sešity přibližující život včel," připomněla Černá.

Myšlenka chovu včel medonosných přímo v areálu Spolany se uchytila v roce 2018, připomněl mluvčí skupiny ORLEN Unipetrol Pavel Kaidl. S tím, že nyní v místech původní výroby čokolády a sacharinu stojí úly s deseti včelstvy. Včelař Lukáš Karlík, který je jinak ve Spolaně vedoucím energetiky a vodního hospodářství, si letošní snůšku pochvaluje – s tím, že vegetaci svědčilo pěkné a slunečné počasí. „Stočili jsme více než 80 kilogramů medu, a to jen z části včelstev: o 20 kilogramů více než loni,“ konstatoval Karlík.