Obyvatelé Medonos i pod ně spadajících Chudolaz, Osinalic, Nových Osinalic a Osinaliček dobře vědí, jak se má správně třídit odpad. Svým svědomitým tříděním totiž obci vysloužili třetí místo v jedenáctém ročníku soutěže středočeských obcí ve třídění odpadu nazvané My třídíme nejlépe. Na druhém místě v kategorii obcí do 499 obyvatel skončil Pavlov a první místo obsadila obec Samopše.

Podle medonoské starostky Jany Vlkové jde o první větší úspěch v soutěži, do níž je obec zapojena už od jejího začátku. „Jednou jsme skončili asi na sedmém místě, ale takhle vysoko jsme se nikdy neumístili," řekla starostka obce, která byla jednou z 1137 středočeských vesnic a měst, které se do soutěže zapojily.

V Medonosích podle Jany Vlkové lidé třídí odpad už od chvíle, kdy se s tím v České republice ve větším začalo, tady před více než deseti lety.
„Kontejnery na tříděný odpad máme ve všech částech obce, v každé je nejméně jedno sběrné místo. V Medonosích máme už i šedý kontejner na kovy," připomněla starostka, podle níž se většina obyvatel snaží, aby v jejich popelnicích končil opravdu jen komunální odpad bez vytříděných složek. „Lidé třídí i bioodpad, který ukládají na zahrádkách do kompostů nebo plastových kompostérů."

Pytle podél silnice

Třídění v průběhu let značně snížilo i počet černých skládek, které se v Medonosích a blízkém okolí vyskytovaly. Úplně ale nezmizely.
„S černými skládkami máme stále velký problém, protože obcí prochází silnice první třídy. Lidé, kteří projíždějí, zastaví, z auta vyhodí pytle s odpadky a jedou dál. Máme s tím problém hlavně u odbočky na Osinalice, kde je odpad každou chvíli. Často se ale pytle objeví například také u autobusové zastávky nebo u kontejnerů na tříděný odpad," popsala častý nešvar starostka a dodala, že obec tak musí na úklid černých skládek, které nejsou dílem místních obyvatel, každoročně vynakládat nemalé peníze.

Méně odpadků

Většina medonoských domácností totiž často během dvou týdnů ani nenaplní popelnici na směsný odpad, takže nikdo nemá potřebu jej vyhazovat k silnici.

„Komunálního odpadu se v našich obcích vyváží opravdu daleko méně než v době, kdy se se tříděním začalo. Popelnice se u nás vyvážejí jednou za čtrnáct dní, ale díky důkladnému třídění je některé domácnosti naplní až za měsíc," připomněla starostka, která jde obyvatelům příkladem. Pravidelně do barevných kontejnerů přispívá všemi složkami, a to včetně železa. „Chovám psy, takže mívám mnoho prázdných konzerv."

V Medonosích se lidé navíc při platbě ročních poplatků za svoz komunálního odpadu příliš neprohnou.

Nízké poplatky

Trvale žijící tam platí pouhých 250 korun a chalupáři 750 korun na rekreační objekt.
Starostka obce Jana Vlková při slavnostním vyhlášení soutěže My třídíme nejlépe, které se konalo v prostorách galerie Černá labuť v Praze, vedle diplomu a poukazu na krajinomalbu převzala i šek na dvacet tisíc korun.
V budově obecního úřadu by se měla brzy objevit i nádoba na drobné elektrospotřebiče a baterie, která v obci zatím schází.