„Měli jsme připraveno zhruba třicet lokalit. Setkalo se to s obrovským úspěchem. Za tři dny od vyhlášení bylo udáno všech třicet stromů. Za symbolickou částku tisíc korun obdrží dárce certifikát o adopci stromu, děkovný dopis a přímo u stromu bude osazena pamětní tabulka s jeho jménem,“ uvedl mělnický starosta Ctirad Mikeš.

Po důkladné konzultaci s odborem životního prostředí a zemědělství nakonec bude v parku Na Polabí 18 lip srdčitých, v Macharově ulici 2 lísky turecké. Do Pražské ulice půjde 1 líska turecká a 1 lípa srdčitá. V Jungmannových sadech bude vysazen 1 dub zimní a 1 jírovec maďal a v lokalitě u parkoviště u Základní školy Matiegky 6 lip srdčitých.

„Počítáme s tím, že výsadba proběhne na podzim. Nevíme, jaké bude léto a bojíme se, aby nevznikly komplikace. Stromy by nemusely přežít, což by byla strašná škoda,“ dodal mělnický starosta.