„Studenty nijak neovlivní změna provozovatele školy, naopak si myslíme, že jim přinese nové možnosti. Cílem Vamed Mediterra není obchodní zisk, ale pomoc systému, jehož nastavení nedokáže produkovat dostatek zaměstnanců ve zdravotnictví. České zdravotnictví potřebuje šikovné studenty zdravotnických škol a my bychom ve spolupráci s městem Mělník v tomto rádi pomohli. Zároveň chceme podpořit školu jako takovou – motivací stávajících i potencionálních studentů a vyučujících,“ uvedla Linda Šefčíková, mluvčí mělnické i neratovické nemocnice.

Kromě stabilního zázemí a profesních možností, které nový majitel nabízí, chce v budoucnu rozšířit nabídku školy o další stupeň vzdělání – vyšší odbornou školu pro zdravotní sestry. Do 4 let by ráda navýšila i počet studentů ze stávajících 110 na téměř dvojnásobek, v čemž by mohl pomoct právě zavedený stipendijní program, a plánované akce, které v součinnosti s městem plánují. Ty by měly být zaměřeny především právě na propagaci školy a studijního oboru – praktická sestra nebo zdravotnický asistent.

„Převzetí školy je novou etapou středoškolského zdravotního vzdělávání na Mělníku. Právě větší propojení teorie s praxí umožňuje budoucím absolventům snadnější uplatnění ve vybraném oboru. Být zdravotní sestrou je nejen posláním, ale myslím i kusem jakési „pozitivní deviace“, tedy maximálního nasazení ve prospěch pacienta. Znamená to, že pro něj bude učiněno vše, co je v daném okamžiku možné. Bez zdravotních sester by došlo ke kolapsu celého zdravotnictví. Právě tím, že se potenciální zaměstnavatel ujímá provozování školy, vytváří předpoklad stabilizace středně odborných pracovníků v naší nemocnici,“ dodává starosta města Ctirad Mikeš.

Střední zdravotnická škola Mělník funguje ve městě od roku 1990. Osmnáct let (od roku 1996) ji provozovala Asociace samaritánů ČR, která zajišťuje na Mělnicku záchrannou službu. Ačkoli se jedná o soukromou školu, studenti neplatí školné. Studovaným oborem je zdravotnický asistent (v rámci vzdělávacího programu praktická sestra).