„Musíme zajistit dostatek kvalitní vody. Jenom ze středu města nám odtéká 65 procent srážkových vod. Měli bychom se snažit ji v této lokalitě udržet,“ říká mělnický starosta Ctirad Mikeš.

Další oblastí je projekt Příjemné město, který souvisí se zlepšováním stavu veřejné zeleně. Město chce například rozšířit parkové plochy. Již nyní je vysazeno 200 nových stromů, jež by měli životnímu prostředí výrazně pomoci.

Dalším úkolem je pro vedení města vytvoření protipovodňových a protierozních opatření. „Mělník má městské lesy. Naší povinností je tedy zajistit podporu přirozených funkcí lesa a také adaptační opatření v lesních porostech. Chystáme rovněž model modro-zelené infrastruktury,“ dodává starosta.

Součástí strategie, která by měla být hotová během příštího roku je také ochrana zdraví.