Sledovat zastupitele při práci na veřejných zasedáních není pro obyčejné občany příliš populární. Většinou je navštěvuje jen pár lidí. Zpravidla se přitom opakují stejné tváře. Lidé stále častěji raději volí sledování online přenosů z pohodlí domova nebo si potom pustí záznam, který mají města na svých webových stránkách. V Mělníku sleduje samosprávu při práci většinou kolem patnácti občanů, zhruba čtyři z nich jsou přitom pravidelnými návštěvníky. „V případě projednávání mimořádné události přijde obvykle mnohonásobně více lidí. Například, když jsme probírali připravovanou změnu územního plánu města, bylo přítomno šedesát občanů," uvedla mluvčí mělnické radnice Helena Vavřinová.

I z toho důvodu se Mělničtí začali bouřit, že záznamy z posledních zasedání na webu Mělníka chybí. Městem začaly kolovat fámy, že vedení radnice zrušilo vysílání úplně a už se nikdy neobnoví. Strhla se lavina emailů a telefonátů, která zasypala všechny na radnici.
Podle slov mělnického starosty Ctirada Mikeše bude vysílání samozřejmě brzy obnoveno, ale ještě předtím je třeba vše náležité právně ošetřit. „Vysílání musí splňovat veškeré zákonné požadavky. Situace se intenzivně řeší a předpokládáme, že srpnové jednání bude opět přenášeno on-line na internetu,“ vysvětlil starosta Mikeš.

Podle tajemníka mělnické radnice Zdeňka Studeného není pravdou, že by nový zákon zvaný zkratkou GDPR neumožňoval vysílání online přenosů. „Jde především o to, že město doposud nemělo smluvně zajištěno zpracování a vysílání přenosů ze zastupitelstva,“ vysvětlil tajemník s tím, že tím pádem nemůže být ani smlouva, která zajišťuje ochranu osobních údajů jednotlivých účastníků.

Město oslovilo odborníka, který se orientuje v problematice GDPR. Zodpovědnost za ochranu osobních údajů při přenosech na internetu má totiž Mělník jako provozovatel a pořizovatel záznamu. Nechce se ovšem vystavit riziku, že by došlo k porušení zákona a město by mohlo platit vysokou pokutu. „Často na zastupitelstvech vystupují lidé, kteří potřebují řešit své osobní záležitosti, jsou to citlivé údaje a je zapotřebí je řešit se zastupiteli,“ říká mělnický tajemník.

Vedení radnice musí vyřešit otázku, jak v podstatě ve smyslu zákona zlegalizovat internetové vysílání. Nabízí se hned několik řešení, ale které je to správné? Stačí lidi na začátku každého zastupitelstva upozornit, že se záznam pořizuje? To ale v podstatě starosta Ctirad Mikeš dělal už doposud. Takto to ale nestačí. Nebo bude muset město snad zaměstnat střihače, který všechny citlivé údaje z několikahodinového záznamu vystříhá? Neztratí potom ale celé vysílání na důvěryhodnosti?