Jedná se o dům č.p. 343 na rohu ulic Pražská a Macharova, kde dochází k obnově uliční fasády a také o dům č. p. 3 na náměstí Míru vedle radnice. V tomto případě se restaurují stropní vitráže a opravuje se zasklení atria. „Peníze na tyto akce poskytuje Ministerstvo kultury, město ale musí garantovat nějakou spoluúčast, která je v našem případě deset procent. U domu č. p. 343 se tedy město podílí částkou 201 838 korun, v tom druhém případě pak částkou 73 930 korun,“ vysvětluje mělnický místostarosta Petr Volf.

Obě tyto akce v těchto dnech již zdárně probíhají. Dokončeny by měly být nejpozději do konce letošního roku. Potřebnou kontrolu objektů poté provedou městští památkáři.