Už déle než třináct let vyjíždějí záchranáři z Bezručovy ulice v Mělníku k lidem, kterým pomáhají a zachraňují životy. Je to jejich profese. Sami se rozhodli. Mají povolání, při kterém stráví mnoho času v terénu, a které je často nutí podávat neuvěřitelné sportovní výkony. To když se třeba nemůžou sanitou dostat k pacientovi.

V mělnické záchranné službě slouží nepřetržitě dvě posádky rychlé lékařské pomoci a jsou v pohotovosti pro celou oblast Mělníka a okolí. Dvě posádky, dvě auta. „V případě, že jsou nahlášeny závažné zdravotní komplikace, které jsou v přímém ohrožení života, vyjíždí lékař, zdravotní sestra a řidič-záchranář,“ řekl Zdeněk Tlustý, primář záchranné služby Mělnicka.

Bolesti břicha, zlomeniny nebo spontánně upravené kolapsy zvládá posádka řidiče-záchranáře a zdravotní sestry. Pro každý případ jsou v telefonickém kontaktu s lékařem.

Jak vypadá takový výjezd v praxi? Na linku 155 se lidé nejčastěji dovolají na centrální dispečink do Mladé Boleslavi, odkud je informace o pacientovi předána záchranné službě v Mělníku. Tady pracovníci dispečinku vyhodnotí konkrétní situaci a podle závažnosti případu vysílají k nemocnému příslušnou posádku.

„Jsou–li obě mělnické posádky v terénu, pak oslovíme kolegy záchranáře v Neratovicích, případně Asociaci samaritánů. Ve vážných případech povoláme leteckou záchrannou službu,“ dodal primář záchranky.