„Letos otvíráme pro osmileté gymnázium jedna třídu a dvě třídy pro čtyřleté, každá třída po 30 žácích. Den otevřených dveří pořádáme dvakrát ročně, ukazujeme školu za chodu a učíme s otevřenými dveřmi. Do akce se zapojují studenti v roli průvodců a provázejí zájemce po celé škole i s případným výkladem. Nahlédnout je možné do laboratoře chemie a biologie, dílny robotiky, na sportovní aktivity v tělocvičně či v nové sportovní hale, do jazykových učeben, kde jsou připraveny různé kvízy,“ upřesnila ředitelka gymnázia Ilona Němcová. 

Absolventi mají stoprocentní úspěšnost v přijetí na vysoké školy. Důvodem je převyšující nabídka nad poptávkou a samozřejmě dobrá příprava. Odborné a jazykové učebny jsou vybaveny počítači, ve škole je 3D tiskárna, učebnu výtvarné výchovy doplňuje keramická dílna s hrnčířským kruhem a keramickou pecí. „Právě keramickou dílnu využijeme v rámci Dne země, kdy se budeme zabývat aktivitami na záchranu želv v Indonésii. Ve výtvarné výchově vyrábějí studenti želvičky z hlíny, které budou nabízet na přednášce v Masarykově kulturním domě v březnu. Zisk půjde na záchranu želv,“ dodává Ilona Němcová.

Gympl roku i další ocenění

Ve středu získala škola v Americkém centru ocenění Czech Globe Star v rámci programu Globe, badatelského programu z NASA, který vede děti ke kritickému myšlení a badatelskému studiu životního prostředí. V České republice je do projektu zapojeno 120 škol a gymnázium je jednou ze tří s tímto významným oceněním.

Další úspěch tohoto týdne je třetí místo ve Středočeském kraji v anketě Gympl roku. Gymnázium se velmi aktivně zapojuje do projektu Číst Havla a je jednou ze třinácti škol v republice, která nedávno otevírala Knihovničku Václava Havla. V nedávné době byla beseda s Michaelem Žantovským, který vede Knihovnu Václava Havla a v prostorách školy je do konce února k vidění výstava Záblesky svobody na téma Václav Havel.

„V úterý jsme měli přednášku předního sinologa Ondřeje Klimeše, který se věnuje situaci dodržování lidských práv v Číně. Chtěla bych zdůraznit, že celá tato aktivita je dílem studentů, kteří akci připravili a já si toho velmi vážím,“ chválí ředitelka Ilona Němcová.

Nejslavnějším studentem školy, který odmaturoval v roce 1966, byl Jan Palach a v roce 1990 získalo gymnázium čestný název Gymnázium Jana Palacha.