Pro některé z místních obyvatel možná nepůjde o novinku a prezentované informace jim budou povědomé: mohli je vidět už jinde. Ano, výstava je putovní – a během uplynulých dvou let si ji v českých a moravských městech prohlédlo již přes milion lidí. V Mělníku to bude možné do 28. dubna. Velkoformátová výstava věnovaná celosvětovému příběhu vody, která nyní doputovala do města na soutoku Labe s Vltavou, představuje význam vody od souvislostí náboženských přes ekonomické, fyzikálně-technické až po krajinné, ekologické, historické či politické, sdělil Deníku regionální manažer komunikace Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy Ota Schnepp.

Co však ten má s výstavou o vodě společného? Firma, která šetření s pitnou vodou označuje za jednu z ekologických priorit – s tím, že její spotřebu loni ve svých elektrárnách snížila o 11 procent a za posledních dvacet let dokonce o 65 procent – je jejím generálním partnerem. Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš se však nejen chlubí úsporami. Vodu vyzdvihuje i jako cenný zdroj ekologické elektřiny (který je navíc schopný přispět k hladkému chodu celé energetické soustavy; třeba snadným zapojením v době špiček). „České země patří v historii využívání vody pro výrobu elektřiny mezi průkopníky a technologické lídry – ostatně Kaplanovy turbíny dnes najdete ve vodních elektrárnách po celém světě,“ upozornil Beneš, že je nač navazovat.

Také starosta města Ctirad Mikeš (Mé město) se ohlíží do minulosti. „Voda zde vždy byla, je a bude jednou z nejvýznamnějších součástí nejen kulturního života, ale také důležitou komoditou pro cestovní ruch a lodní dopravu,“ nabídl mělnický pohled. „Výstava pod širým nebem je navíc v dnešní době i jednou z mála možností kulturního vyžití v našem městě,“ ocenil správné načasování. Vybízí však také k hlubším úvahám: „Věřím, že si lidé najdou cestu na náměstí nejen za krásnými fotografiemi, ale i poučením – a alespoň zamyšlením nad něčím, co opravdu všichni bereme jako běžnou věc. Vůbec si při tom neuvědomujeme, že jednou může být vše jinak; voda prostě z kohoutku nepoteče…“

Obdobně hovoří i prorektor Univerzity Karlovy Miroslav Bárta, kurátor a spoluautor výstavy: přestože problém jejího nedostatku si u nás většina lidí ani nepřipouští, lidská existence je na vodě závislá. Zdůrazňuje, že voda není tématem politiků, organizací ani zájmových skupin: je součástí života nás všech. „Výstava Voda a civilizace nemůže změnit svět. Může ale každého z nás inspirovat k tomu, aby o vodě skutečně přemýšlel a v rámci svých možností pro ni něco dělal. Můžeme přitom udělat mnohé – změnit naše chování, budovat, ne ničit. Je to na každém z nás,“ upozornil, že změna současných trendů, jež podle dostupných vědeckých dat vedou k vzestupu hladin moří a oceánů s hrozbou zániku částí států, začíná u každého jednotlivce. „Scénáře píšeme společně,“ zdůrazňuje Bárta.

Panely výstavy, které jsou za tmy nasvícené, představují například prameny Amazonky, výzkum chování velryb a delfínů i záběry vody v různých skupenstvích – nebo ničivou povodeň v Praze v roce 2002. Nechybí však ani panel věnovaný městu Mělník. „Návštěvníci uvidí historické snímky vývoje krajiny v okolí soutoku, ale také aktuální fotografie z mělnické náplavky z loňského roku,“ nabízí Schnepp speciální lákadlo pro místní.