Ještě tři měsíce mají mělničtí radní čas na to, aby se kvůli zamýšlené stavbě protipovodňové hráze v Mělníku vyrovnali s vlastníky pozemků, na kterých bude hráz stát, a vydali pravomocné územní rozhodnutí. Teprve poté může jít celý projekt ke schválení na ministerstvo zemědělství a začít akce za obrovskou sumu peněz: za šest set milionů korun.

Vedoucí mělnického odboru životního prostředí Ctirad Mikeš k vykupování pozemků od vlastníků uvedl, že situace vypadá nadějně. „Předpokládáme, že na začátku března začneme podepisovat první smlouvy o smlouvách budoucích kupních, eventuelně směnných,“ řekl Mikeš a vysvětlil, že město bude kupovat pozemky až ve chvíli, kdy už bude zřejmé, že se stavba opravdu bude realizovat.

Radní se už sešli se všemi vlastníky, kterých je asi osmačtyřicet, a předjednali s nimi prodej. Záměr je takový, že hráz by měla vést při hranici jejich pozemků, to aby nedocházelo k rozdělení a významnému znehodnocení parcel.

Podle mělnického starosty Miroslava Neumanna se však mohou vyskytnout problémy. „Přehnaný optimismus není na místě, protože se nám podařilo objevit tři pozemky, kde je vlastník už řadu let mrtev a daný pozemek neprošel dědickým řízením,“ uvedl Neumann s tím, že se v těchto případech provádí právní rozbor, jakým způsobem pozemky získat.

Stavba protipovodňové hráze je jednním z nejnákladnějších projektů v republice. Pokud město stihne odevzdat všechny materiály v termínu a ministerstvo záměr odsouhlasí, pak všechny další kroky zajistí Povodí Labe, které také bude stavbu investovat. Potvrdil to ředitel pro správu Povodí Labe Václav Jirásek. „Stavba se realizuje z dotačních prostředků programu ministerstva zemědělství, který je z části kryt půjčkou Evropské investiční banky. Dotace je ve výši 95 procent, zbytek nákladů hradí město z vlastních zdrojů,“ uvedl Jirásek.

Po kolaudaci stavby by hráz měla patřit městu. „Ve smlouvě bude specifikováno, které části protipovodňového opatření zůstanou v majetku Povodí Labe a které budou převedeny darovací smlouvou městu Mělník,“ dodal Jirásek.

Pro město nebude správa protipovodňové hráze jednoduchou záležitostí. Bude to pro něj totiž v budoucnu znamenat vyšší náklady na udržování všech částí tohoto zařízení .