Pro přijímání dětí do školky, kromě dětí s povinností navštěvovat předškolní vzdělávání, jsou stanovena kritéria. Děti podle věku a s trvalým bydlištěm v Mělníku. Při zápisu je třeba předložit rodný list dítěte, doklad o trvalém bydlišti a občanský průkaz zákonného zástupce. U dětí cizinců je zapotřebí pas s potvrzením dlouhodobě pobývajícího rezidenta.

Každá školka potom vydá rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Pořadí přihlášení dítěte v den zápisu neovlivňuje přijetí či nepřijetí dítěte do předškolního zařízení. Rozhoduje především datum narození. Rodiče, jejichž děti navštěvují školu jinde a mají povinnou školní docházku jako předškolák, musí informovat mateřskou školu, do které patří podle spádového obvodu.