Město už nemá žádné peníze na likvidaci černých skládek. Letošních asi tři sta tisíc korun zmizelo ještě před začátkem léta. Většina z nich padla na odstranění tří rozsáhlých skládek plných stavební suti.

Neznámí pachatelé, kteří už na sklonku mírné zimy začali opravovat své domy, nechali haldy stavební suti v přírodě u Vehlovic, Chloumku a mlazické tůně. Stavební suť přitom mohou místní občané ukládat ve sběrném dvoře v Mlazicích, musejí za to ale městu zaplatit. „Náklady jsou podobné jako na skládkách,“ poznamenal šéf odboru životního prostředí mělnické radnice Ctirad Mikeš s tím, že cesta do sběrného dvora šetří čas a peníze na benzin.

To ale třem lidem nestačilo a suť ze svých stavenišť nechali raději na skrytých místech nedaleko lesních nebo polních cest. Město kvůli nim bude muset najít na likvidaci pozdějších černých skládek další peníze.

Na kraji města i u blízkých vesnic přitom vznikají i menší černé skládky s rozmanitým obsahem. Pachatelé jsou pravděpodobně přespolní. „Na mělnické sběrné dvory smějí už dva roky vozit odpad k bezplatnému uložení pouze místní občané,“ vysvětlil Ctirad Mikeš. Zakladateli černých skládek tak mohou být lidé z jiných měst nebo vesnic, kteří z mělnických sběrných dvorů odjíždějí s nepořízenou.

Pachatelé zakládající černé skládky zůstávají většinou neznámí. K jejich odhalení by přitom nepřispělo ani nalezení důkazů přímo v obsahu černé skládky. „Nestačila by například ani obálka s adresou,“ řekl Ctirad Mikeš. Pokud by totiž adresát tvrdil, že se mu někdo mstí a dopis vytažený z jeho popelnice pohodil záměrně na černou skládku, muselo by mít město pádnější důkazy, například svědka.

Odhalení pachatelé by přitom měli vážné potíže. Sankcí pro fyzické osoby je pokuta až třicet tisíc korun, podnikatelé by zaplatili podle velikosti a nebezpečnosti obsahu černé skládky dokonce až deset milionů korun.

Zahrada nesmí být plná odpadků

 

Podnikatel, na jehož pozemku se objeví černá skládka, musí odpadky na vlastní náklady odstranit. Pokud by to do stanovené lhůty neudělal, čeká ho sankce až sto tisíc korun! Podle zákona je jeho povinností na svých pozemcích udržovat pořádek a zabránit jejich znečištění. Zanášet své zahrady, dvorky a další pozemky odpadky přitom nesmějí ani soukromí majitelé. Jinak může následovat přestupkové řízení, v němž riskují pokutu až deset tisíc korun.