Míra nezaměstnanosti v mělnickém regionu v červnu stoupla o pouhou jednu desetinu procenta. Navíc se zvýšila nabídka volných pracovních míst. Vyplývá to ze statistiky mělnického úřadu práce.

Menší počet nezaměstnaných lidí je dán především bohatou nabídkou sezonních prací. Zaměstnavatelé nabízí práci také v dopravě, výrobě nebo v obchodu a cestovním ruchu. V červnu na mělnický úřad práce zaměstnavatelé nově nahlásili 129 míst. Nabídka se tak zvýšila o 58 pracovních příležitostí. Na jednu pracovní pozici v současné době připadá v průměru 10,2 uchazečů. Situace však stále není příznivá. Dokazují to i čísla z loňského roku. Ve srovnání s červnem 2009 je počet uchazečů o zaměstnání vyšší o zhruba tisíc lidí. Úřad práce k letošnímu poslednímu červnovému dni evidoval 4 777 lidí.

Vedoucí trhu práce mělnického pracovního úřadu Josef Slavík uvedl, že podporu v nezaměstnanosti však nepobírají všichni evidovaní nezaměstnaní. „Podporu poskytoval v červnu Úřad práce jen 1666 uchazečům,“ přiblížil Slavík. Lednové prognózy odborníků které předpovídaly, že v létě bude situace vůbec nejhorší, protože vyvrcholí cyklická vlna nezaměstnanosti s přílivem čerstvých absolventů škol, se na Mělnicku zatím nepotvrdily.

„Na konci června jsme evidovali celkem 220 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, což je o 40 méně než v předchozím měsíci,“ řekl vedoucí trhu práce. Z pohledu vesnic a měst v mělnickém okrese se počet lidí, kteří nepracují, velmi liší. S mírou nezaměstnanosti, která vysoko překračuje okresní průměr, se potýkají například ve Spomyšly, Dolní Zimoři, Býkvi, Medonosech nebo Kadlíně. V těchto vesnicích přesáhla míra nezaměstnanosti dvacet procent. Dobře na tom nejsou ani Vraňany, Zálezlice, Vysoká nebo Tupadly. Naopak velmi dobře z pohledu nejnižší nezaměstnanosti jsou na tom Nedomice. Tam ze zhruba sto čtyřiceti ekonomicky aktivních obyvatel nepracuje pouhých šest. Malý počet lidí bez práce bydlí také v Nosálově, Újezdci, Všestudech nebo v Úžicích. Z hlediska mikroregionů se nejnižší mírou nezaměstnanosti může pyšnit Kralupsko s 7,4 procenty lidí bez práce. Na pomyslném druhém místě skončilo v červnu Neratovicko s 10,1 procenty a v těsném závěsu Mělnicko s 10,3 procenty nezaměstnaných.