Ukazují to alespoň již uzavřené údaje krajské správy Českého statistického úřadu (ČSÚ) o vývoji v prvním až třetím čtvrtletí roku 2020. Od ledna do konce září zaznělo v rámci kraje dvojnásobné „ano“ 4832krát – což proti stejnému období loňského roku s 6081 obřady představuje pokles o 20,5 procenta. A svateb se v kraji konalo nejméně za posledních šest let. Zatímco předloni se za prvních devět měsíců odhodlalo ke sňatku šest lidí z tisíce, loni jich nebylo ani pět. Že to tak opravdu je, naznačovaly ještě předtím, než statistici sestavili své tabulky, stesky provozovatelek půjčoven šatů a firem nabízejících svatební servis. Z jejich zkušenosti plyne, že když už se páry braly, spíše než pompézní obřady volily komornější provedení.

Mělnicko stojí v čele srovnání

Zájem o ženitbu a vdavky byl nejvyšší na Mělnicku. V absolutních počtech sice vedou lidnatější okresy, nicméně ten mělnický zaznamenal během prvních devíti měsíců roku prvenství v rámci kraje podle přepočtu sňatků na tisíc obyvatel. Na opačném pólu stojí sousedící Praha-východ, kde byl přepočet nejnižší, připomněl Pavel Hájek z krajské správy ČSÚ. „Počet sňatků v přepočtu na tisíc obyvatel byl druhý nejnižší mezi všemi kraji republiky po hlavním městě Praze,“ poznamenal Hájek k postavení středních Čech v rámci republiky.

V souvislosti se sňatky, tedy spíše „nesňatky“, Mělnicko kupodivu vede i další středočeský žebříček: vévodí porovnání podílu dětí narozených mimo manželství. Na Mělnicku jich bylo 53,8 procenta. Následují okresy Kolín a Rakovník se shodným podílem 50,2 procenta. „Naopak nejnižšího podílu bylo dosaženo v okresech Praha-východ (40,2 procenta) a Praha-západ (40,3 procenta), což byla třetí a pátá nejnižší hodnota v rámci všech okresů republiky,“ připomněl statistik Hájek širší souvislosti.

Co jaro zmeškalo, se nedožene

Počty loňských svateb ještě navýší poslední čtvrtletí i s několika atraktivními daty, z nichž největším lákadlem se stal termín 10. 10. 2020. Lze už ale říci, že koronavirus zastavil rostoucí sňatečnost, zaznamenávanou od roku 2014, potvrzuje Jan Cieslar z centrály ČSÚ. Největší propad přinesly měsíce duben, březen a květen, upřesnila vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ Terezie Štyglerová. „Útlum z jara se nepodařilo vykompenzovat ani v průběhu léta a začátku podzimu, přestože srpen a říjen byly podle předběžných údajů letos na sňatky bohatší než loni,“ uvedla.

I když snoubenci v průběhu let viditelně „stárnou“, tedy uzavírají manželství ve vyšším věku, stále platí, že muž většinou bývá starší; je to tak u 70 procent párů. Žena je starší v jedné pětině – a zbylá desetina patří novomanželům stejného věku. V desetině sňatků je alespoň jedním ze snoubenců cizinec. Jednoznačnou převahu mají Slováci i Slovenky. Dále platí, že muži ze západnějších zemí si s oblibou berou ženy z východnějších regionů. Češky tedy lákali Němci či Britové, zatímco nevěsty Čechů častěji pocházely z Ukrajiny a Ruska.

Svatby v prvním až třetím čtvrtletí roku 2020

Region Celkem První sňatek ženicha Opakovaný sňatek ženicha První sňatek nevěsty Opakovaný sňatek nevěsty Oba snoubenci svobodní
Benešovsko  347  250  97  263  90  225
Berounsko  315  230  85 253  78  210
Kladensko 584  406  178  413  174  345
Kolínsko  376 285  91  268 113  242
Kutnohorsko  263  190  73 190  70 163
Mělnicko 406 291  115  289  107  253
Mladoboleslavsko  443  333  110  313  109  289
Nymbursko  354 244  110  240  103 210
Praha-východ  609 438  171  454 184 372
Praha-západ  537  398 139  417  125  350
Příbramsko  416  320  96  303 94 288
Rakovnicko 182  133  49 143 56  111
Středočeský kraj  4832 3518  1314 3546  1303 3058
Hlavní město Praha  4494  3441  1053  3444  885  3116
Česká republika  38 142 28 682  9460  28 899  9243  25 330

Zdroj: Český statistický úřad