Obzvlášť významnou pozici má město Mělník, jež z tohoto grantu získalo příspěvek už po třetí. „Během loňského prosince jsme zrealizovali už třetí liniovou výsadbu nové zeleně, konkrétně v Cukrovarské ulici,“ potvrdil starosta Ctirad Mikeš (Mé město).

Šestadvacet dřínů a devět okrasných jabloní podle něj nejen zpříjemní životní podmínky, ale rovněž pomohou zadržovat vodu. Spolupráci s nadací energetické firmy si starosta Mikeš ostatně pochvaluje nejen v souvislosti se zelení. „Máme ve městě také několik Oranžových přechodů,“ připomněl.

Prospěje i to, co lidé nevidí

Na sázení s podporou z grantu došlo loni i na řadě dalších míst, připomněl za Skupinu ČEZ regionální manažer komunikace Ota Schnepp. „I přes restriktivní opatření v souvislosti s koronou,“ konstatoval. A jak aktivně se zapojilo právě Mělnicko, ukazuje celokrajský výčet 13 projektů dohromady za více než 1,1 milionu korun: vedle Mělníka se sázelo v Bítouchově, Cítově, Dolních Beřkovicích, Hrusicích, Hýskově, Lešanech, Mělnickém Vtelně, Starém Kolíně, Tuchoměřicích, Velvarech a Zdibech.

Také v posledně zmiňované obci dokončili výstavbu v prosinci. Nápadné jsou ve Zdibech hlavně nové buky na náměstí Mistra Jana Husa a třešně podél komunikace u obecního úřadu. Starostka Eva Slavíková (Občanská iniciativa Zdiby) nicméně upozornila, že podstatná část odvedené práce zůstává veřejnosti skryta – a přece bude velmi užitečná.

„Jedná se o nově rekultivovaný svah a rovinu pod budovami zelené a žluté mateřské školy,“ upřesnila starostka s tím, že nyní bude možné rozšířit zahradu mateřinky o další hrací plochu. Obzvlášť ocenila, že grant umožnil i výsadbu okrasných a ovocných křovin, kterých bylo zapotřebí pro zpevnění zrekultivovaného svahu. Ke středočeskému výčtu Schnepp ještě zmiňuje 48 tisíc korun pro Lipence v Praze. Tam šlo zase o výsadbu 60 ovocných a okrasných stromů v rámci obnovy tamních alejí.

Získat lze až 150 tisíc korun

Chcete také přispět? Tak zní aktuální nabídka pro obce, města, ale i spolky, mající zájem o ozelenění prostředí. V rámci grantové výzvy pro jarní sázení je možné podávat žádosti do 26. února. Podporu lze získat třeba na obnovu alejí i jejich novou výsadbu, stejně jako třeba na větrolamy, veřejné zahrady či obecní sady s ovocnými stromy. Užitek může být rozmanitý, a to nejen pro lidi: nové stromy poslouží třeba i jako úkryt pro ptactvo.

Už loni žádostí proti minulým letům přibylo, protože příležitost ucházet se o příspěvky až do výše 150 tisíc korun dostaly vedle obcí a měst i školy či různé organizace a spolky. A původní podpora pro aleje a větrolamy se rozšířila také na výsadbu v parcích či veřejných zahradách, upozorňuje ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková. S tím, že sázení stromků se pro místní většinou stává společenskou událostí, kdy se potkávají celé rodiny. Tak to alespoň chodí obyčejně. Loni situaci zkomplikovala vládní opatření proti šíření koronaviru natolik, že se některé obce rozhodly přesunout výsadbu až na letošní jaro.

Rozmanité využití příspěvků na výsadbu

- Aleje a stromořadí sice mezi žádostmi převažují, avšak objevují se i nové projekty. Obce revitalizují své parky i náměstí, zastiňují dětská hřiště a odpočinková místa nebo zakládají arboreta.

- Velký zájem je také o obnovu bývalých nebo založení nových obecních sadů, a to se zaměřením na opětovné objevování původních starých odrůd. Prioritou také zůstává výsadba v místě původních dřevin.

- Podporována je zejména výsadba či obnova dřevin u veřejných budov, ve veřejně přístupných zahradách, parcích, liniových dřevin, dřevin podél vodotečí a návesních nádrží, remízků, sadů, zelených bariér proti větru a prachu, alejí, stromořadí a dalších přírodně či kulturně hodnotných lokalit.

- Grantové řízení Stromy nepodporuje výsadbu nepůvodních dřevin – například tújí, cypřišů, stříbrných smrků. Neslouží ani jako příspěvek na obnovu lesa.

Zdroj: Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ