Práce na stavbě protipovodňové hráze, která má Mělník chránit před velkou vodou, mají začít už letos na podzim.

Projekt za více než půl miliardy korun však mohou ohrozit výkupy pozemků, na kterých má systém protipovodňových zábran stát.

Podle mělnického starosty Miroslava Neumanna byla radnice s většinou vlastníků pozemků dohodnuta, dva z nich ale později zemřeli, a tak dohody s nimi neplatí.

„Se všemi majiteli jsme v minulosti uzavřeli smlouvy o smlouvách budoucích. Od jejich podpisů však bohužel dva z nich zemřeli, a tak budeme muset vše absolvovat znovu s novými vlastníky,“ řekl starosta. Věří, že se městu podaří do podzimu všechny pozemky koupit nebo směnit za jiné. Podle podmínek evropských dotací totiž musí být hráz postavena nejpozději do tří let.

„Záležitost s pozemky musíme mít vyřešenu do vydání stavebního povolení, což bude ještě letos,“ vysvětlil Neumann a dodal, že cílem je stavbu zahájit na sklonku roku. Investorem jednoho z největších protipovodňových projektů v České republice je státní podnik Povodí Labe. Ten už vypsal výběrové řízení na vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení a na zhotovitele stavby.

Mělník se na gigantické akci podílí pěti procenty z celkových nákladů. A řeší právě pozemky. „Vzali jsme si to na starost, protože na rozdíl od investora máme možnost s majiteli pozemků uzavřít směnné smlouvy,“ doplnil starosta Miroslav Neumann.

Hlavní práce by stavaři měli stihnout během příštího roku. Celý systém bariér proti velké vodě musí stát do června roku 2013.

Povodně před osmi lety zasáhly velkou část Mělníka. Voda zaplavila desítky domů v městských částech Mlazice, Pšovka a Rybáře. Jen na soukromém majetku vznikla škoda čtvrt miliardy korun.