Prestižního klání poetů se mohou zúčastnit básníci ve čtyřech kategoriích do 15 a 30 let, nad 30 let a autoři s vlastní sbírkou. Uzávěrka každého ročníku bývá 31. května, slavnostní vyhlášení výsledků v říjnu téhož roku. Počet účastníků stále roste, což svědčí o velkém zájmu amatérských tvůrců. Někteří obesílají soutěž opakovaně.

Koncem loňského roku oslavil svoje třicátiny. I když u jeho zrodu v roce 1987 stála jen hrstka zapálených nadšenců, dnes sdružuje 51 členů z Mělnicka i z různých koutů republiky. Za dobu jeho působení prošlo Pegasem více jak 100 básníků napříč generacemi. Na svém kontě má úspěšné čtvrtletníky, edice a sborníky. Setkání s Pegasem, Zrcadlení, a nebo Nekonečná něha jsou jen ochutnávkou z jeho pestrého rejstříku.

Před pěti lety, ke svému 25. výročí založení, vydal reprezentativní sborník Básníci nad soutokem, jenž poskytuje historický přehled o činnosti a aktivitách klubu i jeho členů. Vedle životopisných a bibliografických dat obsahuje i 115 veršů z pera 46 autorů. V publikaci najdeme kromě seznamu všech literárních klubů u nás i přehled vyhlašovaných literárních cen, databázi literárních a kulturních institucí, ale také doporučenou literaturu pro básníky a literáty. Pegas však stojí i za pořádáním autorských čtení a poetických pásem Hodinka s Pegasem, které pravidelně koná v mělnickém Masarykově kulturním domě.

Jeho členové se svými básněmi zároveň vyjíždějí za obyvateli zdejších domovů seniorů. Ani to ale není zdaleka vše, s čím se za svými posluchači vypravují. Mělnická radnice a již zmíněný MKD se každým rokem stávají dějištěm výstav poezie. Ty jsou navíc vhodně doplněny fotografiemi a kresbami členů klubu.

Pegas úzce spolupracuje s ostatními literárními kluby v České republice, jako je třeba Literární spolek Jičín, Literární klub Nadi Benešové Čáslav či Literární klub Petra Bezruče z Frýdku - Místku. Propojení klubů vyústilo ve společnou výstavu "Společnou cestou poezie", jež se konala na domovské scéně mělnického domu kultury. Členové z Mělníka a blízkého okolí se pravidelně jednou měsíčně scházejí. N

a setkáních hovoří o poezii, předčítají básně a plánují další činnost. Stranou dění nejsou ani básníci a básnířky z odlehlejších částí. Ti se práce klubu účastní korespondenčně. Jejich tvorba se tak objevuje ve sbornících i na výstavách. Literární klub Pegas není v žádném případě uzavřenou společností. „Jestli se vám zdá činnost klubu zajímavá a máte-li chuť psát, rádi vás uvítáme v našich řadách,“ vzkazuje všem neprofesionálním poetům. Více na www.pegasmelnik.wbs.cz (lot)