Pokutovaný řidič, jehož jízdu zachytil před rokem a půl radar Na Malém Spořilově v Mělníku, má své peníze zpátky. Je to vůbec první případ, kdy nespokojený šofér dosáhl zrušení původního příkazního řízení mělnické radnice. Je ale možné, že bude muset peníze městu zase vrátit.

Mělničan Jiří Škalda, který v květnu roku 2007 zaplatil za překročení rychlosti při přejezdu vlečky pokutu ve výši dva a půl tisíce korun, se odvolal proti původnímu rozhodnutí mělnického odboru dopravy ke krajskému úřadu. Domníval se totiž, že byl sankcionován neoprávněně, neboť radní v tu dobu neměli pro provozování radaru příslušná oprávnění. A kraj mu dal za pravdu.

Podle výjádření bývalého hejtmana Petra Bedla, který se tímto případem zabýval, a také z rozhodnutí odboru dopravy krajského úřadu vyplývá, že město v té době nemělo dokument o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a ani nebyla v té době splněna zákonná povinnost o informování veřejnosti. Spisy mělo město získat až 8. února minulého roku. „Po roce a půl jsem konečně docílil toho, že mám pravdu. Teď už jsem klidný,“ řekl Deníku Jiří Škalda.

Mělnický starosta Miroslav Neumann přiznal, že se radní situací kolem otázky legálního provozování radaru dlouhodobě zabývali, neboť i odborníci měli na požadavky kvůli zprovoznění měřicího zařízení různý výklad. „Máme k dispozici stanovisko právníků, které hovoří o tom, že náš postup byl v pořádku,“ uvedl Neumann. „Nyní připravujeme žádost o přezkoumání rozhodnutí krajského úřadu, se kterou se obrátíme na ministerstvo dopravy,“ dodal starosta s tím, že pokud město v této věci uspěje, bude od Jiřího Škaldy opětovně požadovat navrácení peněz.

Měřič, který patří firmě Czech Radar, má město pronajatý od 9. května roku 2007. Je tedy možné, že bylo tehdy od jara do zimy následujícího roku pokutování řidičů neoprávněné. „Pro nás celá kauza skončí až rozhodnutím ministerstva dopravy,“ řekl na závěr mělnický starosta.

Od Nového roku je měřicí zařízení nefunkční a v brzké době by mělo z místa zmizet úplně. Radní o jeho zrušení rozhodli na základě statistiky, která vykazuje zlepšení dopravní situace v lokalitě. Připustili také, že vliv na jejich razantní rozhodnutí měla dlouhodobá kritika ze strany řidičů a neustálý zájem médií.