Mělnické sdružení ochránců zvířat však s vystěhováním k poslednímu červnovému dni nesouhlasilo. Jako jeden z hlavních důvodů uvedla jeho předsedkyně Jaroslava Tichá skutečnost, že  nebyla řádně vypovězena smlouva z nájmu.

„Vzhledem k tomu, že v zákonem stanoveném termínu nebyl podán návrh na vyklizení nemovitosti, jsme přesvědčeni, že naše smlouva s městem je stále platná. Předpokládáme proto, že ze strany města dojde k řádnému vypovězení smlouvy s tříměsíční výpovědní lhůtou," řekla Tichá.

Mělnické sdružení se navíc chystá podat podnět na zahájení správního řízení k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Nabídka pražského sdružení totiž podle jeho členů nesplnila všechny nezbytné podmínky zadávací dokumentace.

Přestože město s námitkami sdružení nesouhlasí a zamítlo je, termín předání útulku novému provozovateli odložilo. Podle starosty města Ctirada Mikeše jde ale pouze o preventivní opatření.

„Chceme získat právní jistotu, že z naší strany proběhlo všechno v pořádku. Nyní proto počkáme na vyjádření antimonopolního úřadu, který má na rozhodnutí pětačtyřicet dní, a zároveň připravujeme výpověď na ukončení nájemního vztahu. Nicméně tyto obstrukce jsou absurdní, komplikují situaci nám i Dogpointu," netajil se starosta svou nelibostí nad současným stavem.

Mělnické sdružení ochránců zvířat tak v útulku zatím zůstává. Otázkou je, jak dlouho. Podle právního zástupce Davida Černého, kterého si město najalo na zastupování v této kauze, se bude o konečné podobě výpovědi včetně délky výpovědní lhůty rozhodovat v pondělí na zasedání rady města. „Záleží na výkladu jednoho z ustanovení v nájemní smlouvě. Do té doby se k situaci nemohu vyjádřit konkrétněji," uzavřel advokát.