Potvrdil to starosta Mělníka Ctirad Mikeš s tím, že v horizontu dvou let by měl ve městě vyrůst nový útulek. Výběrové řízení na provozovatele se tak odkládá.

„Město vyhrálo soudní spor, ve kterém jsme žalovali Mělnické sdružení ochránců zvířat o vyklizení a předání nemovitostí, které útulek tvoří," připomněl starosta. „S tímto rozhodnutím souvisí úkol vybrat jiného provozovatele, nicméně protože plánujeme nový útulek, změnu provozovatele jsme odložili," doplnil.

Stávající provozovatelé tak v útulku i nadále zůstávají a na základě objednávky od města vykonávají všechny činnosti s útulkem spojené.

Nový útulek za dva roky?

Současný stav by přitom mohl trvat i dva roky. Ctirad Mikeš totiž uvedl, že reálný odhad dokončení stavby nového útulku, jenž by měl být zároveň jakýmsi ekocentrem, je rok 2017. „Nejprve musíme k projektu vypracovat dokumentaci," vysvětlil, „a následně budeme hledat finanční zdroje," dodal s tím, že město se pokusí získat peníze na zbudování útulku z dotačních titulů.

V tomto směru může Mělníku pomoci skutečnost, že plánovaný útulek by měl plnit i další funkce, ne pouze pečovat o opuštěná zvířata. „Rádi bychom vybudovali jakési biocentrum, kde budou i výukové prostory nebo třeba stanice pro volně žijící zvířata s handicapem," řekl mělnický starosta.

Jak šel čas…

Mělnické sdružení ochránců zvířat, které útulek v Řípské ulici provozuje od roku 2006, neuspělo před dvěma a půl lety ve výběrovém řízení na provozovatele útulku. Následně město toto výběrové řízení zrušilo a vypsalo nové v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, ani v něm ovšem současný provozovatel útulku nezvítězil.

Protože bylo Mělnické sdružení ochránců zvířat přesvědčené o chybách ve výběrovém řízení i následné výpovědi z nájmu ze strany města, podalo odvolání k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Celý spor mezi městem a provozovatelem útulku vyústil až k žalobě města o soudní vystěhování, kterou Mělník před měsícem vyhrál.

Nakonec však ze situace vyplynula tichá dohoda a pokračující spolupráce.