Další dlouhodobě plánovaný chodník, který chce vedení města vybudovat, povede podél Pražské ulice ve směru na Kly. „Občanům se to slibuje asi 20 let. Příprava byla poměrně složitá. Nyní už ale máme projekt vysoutěžený. Vede tam státní silnice I/9, takže frekvence je tam opravdu velká,“ podotkl místostarosta.

Mělnická radnice vynaloží na tuto stavbu částku 5 milionů korun. Vodárny Kladno Mělník slíbily rekonstrukci vody a kanalizace, která by měla proběhnout ještě během září.

Pokud vše proběhne podle plánu, měly by samotné práce začít v průběhu října. „Samozřejmě, že může dojít k nějakým komplikacím a tudíž se akce může protáhnout. Z tohoto důvodu jsem zatím s konkrétním termínem opatrný. Jestli se ale vše stihne, tak jsme připraveni v říjnu práce zahájit,“ poznamenal Schweigstill.

Původní koncepce chodníku předpokládá propojení Mělníku s obcí Kly. V současné době však Kly ještě nemají na svém území projekt zcela doprojektovaný. Výhledově by ale měl být i tento záměr uskutečněn.