Aby je Mělničtí s grácií přivítali a pozdravili, připravili jim rozličné zážitky. Návštěvníci se mohli svézt historickou parní mašinkou, nebo vyrazit do proslulých mělnických míst jako jsou památky ve městě, školy a nově zpřístupněné podzemí.

Z historického centra se linuly melodie různých žánrů, od energické latinové rytmiky s jazzovými prvky po tradiční dechovou hudbu.