„Například v březnu se konal pracovní workshop Žijeme spolu vedený německými pedagogy o zkušenostech s multikulturní výchovou. V květnu, v červnu a v září se uskutečnily odborné poznávací exkurze spojené s tematikou holokaustu – návštěva Polska – Krakova a Osvětimi, Německa - Berlína, Oranienburgu a Sachsenhausenu,“ vysvětlila Milena Tamelová s tím, že tyto zahraniční poznávací exkurze byly doplněny i exkurzemi v Čechách - do Terezína a Lidic.

Výjezdy byly poměrně dlouho a podrobně připravovány – žáci pracovali v projektech, s pracovními listy a probíhalo tematické čtení. Z navštívených míst pak vytvářeli dokumentární deníky, srovnávací studie, sbírali dokumentační i fotografický materiál, který potom sloužil jako podklad pro umělecké fotografie uspořádané na působivé výstavě Osvětim určené pro žáky škol i širokou veřejnost v Mělníku v budově radnice.

„Vyvrcholením celého projektu na závěr roku byla realizace a křest multikulturního kalendáře s fotografiemi významných osobností doplněné zajímavými citáty. Tyto osobnosti samozřejmě prezentují svými postoji a činností boj proti rasismu, xenofobii, ale i pomoc dětem či mladým lidem,“ řekla učitelka.

Tento projekt, který se těšil velkému zájmu žáků, pedagogů i rodičů a byl podporován a kladně hodnocen i zřizovatelem, byl velmi přesvědčivým důkazem toho, že takovéto aktivity mají obrovský význam pro rušení bariér mezi lidmi a národy a vytvářejí pozitivní předpoklady pro začleňování mladých lidí do celoevropské multikulturní společnosti bez problémů a předsudků.