Lázně byly zrušeny v roce 1960, kdy chemické a bakteriální znečištění řeky již bylo životu nebezpečné a město v té době postrádalo čistírnu odpadních vod. Nyní je však projekt lázní znovu ve hře, a to v souvislosti se záměrem Ředitelství vodních cest, které chce v areálu Rybáře v letošním roce vybudovat nové přístaviště pro malé lodě.

„Zatím s nimi máme trochu problém s komunikací. Oni tam především musí zavést elektřinu, což je jejich závazek. My máme v tuto chvíli připravené peníze z rozpočtu na vybudování sociálního zázemí pro turisty a úpravu komunikace,“ sděluje mělnický místostarosta Milan Schweigstill. V budoucnu by pak dle jeho slov mělo vzniknout také zázemí pro cyklisty, jako například dobíjecí stanice pro elektrokola, stojany nebo také informační cedule.

„Celé Sluneční lázně jsou odhadovány na zhruba 4,5 milionů korun. Jelikož ale na tento projekt nemáme dotace, tak to nechceme dělat v jednom celku. Počítáme však s tím, že bychom každý rok přidávali nějaké nové prvky,“ doplňuje místostarosta.

Jiná situace by však nastala za předpokladu, že by se městu podařilo získat dotace z pobídky na říční infrastrukturu, kterou by v průběhu roku mělo vyhlásit ministerstvo pro místní rozvoj. „Zjistíme, jestli by to šlo využít i pro tento případ. Pokud ano, tak bychom to samozřejmě mohli vybudovat najednou jako celek. Pravděpodobně by tam ale byla spoluúčast města čtyřicet procent,“ vysvětluje Schweigstill.