V rámci labské cyklostezky byla dokončena její další část, a sice trasa pod Cukrovarem směrem k Hladíku. Mělnickým rybářům se podařilo vyjednat, že ji budou moci používat i se svými auty.

„Vzhledem k tomu, že v zadní části tůně Hadík vlastníme jako rybáři pozemek, přes který bylo nutné stavbu cyklostezky vést, jednali s námi o záměru jak zhotovitel, tak projektant včas. Díky tomu se nám podařilo nelehkými jednáními se všemi zainteresovanými stranami vyjednat, že stavba neproběhla v režimu klasické cyklostezky a díky tomu je v těchto místech vozovka širší," uvedl Marek Macholda, jednatel rybářů Mělník.

A dodal, že je v místě povolen vjezd vozidel s nejmírnější dodatkovou značkou - mimo dopravní obsluhy. To znamená, že do míst mohou automaticky vjet členové rybářského svazu bez povolující kartičky.

Mají zde také povoleno vjet také osoby, které potřebují ke sjezdu pro spouštění plavidel do Labe. V místě je mj. maximální povolená rychlost 30km/h.