Jednání ohledně dlouhodobého plánu investic chtějí probrat tak, aby byly návrhy přijatelné pro opozici. „Chceme dát dohromady plán, jaké investice se budou dělat. Chceme, aby šlo nejen o rozhodnutí koalice, ale celého zastupitelstva v rámci naší strategie,“ uvedl starosta Mělníka.

Důvod je pro to jednoduchý, vysvětlil Ctirad Mikeš; některé investice či plány mohou přesahovat jedno volební období. „Říkám, že investice musí jít dlouhodobě v souladu politických stran a přecházet do budoucnosti i přes volby. Nelze něco měnit, musí být konsensus politických subjektů,“ řekl.

Co se však týká investic, letos nastane stavba kanalizace ve Vehlovicích. „Pak máme před sebou most v ulici Legionářů, ve spolupráci s ŘSD chceme řešit kruhový objezd v lokalitě u Mountfieldu – a chceme se zabývat otázkou rozšíření ulice v oblasti Nádražní,“ řekl mělnický starosta.

Zásadní investicí je také revitalizace náměstí Karla IV. Že nepůjde o žádnou rychlou změnu dokazuje to, že to je podle starosty investice na dva, nebo dokonce tři roky.

Nejbližší zasedání mělnického zastupitelstva se odehraje 28. ledna od 17 hodin na mělnickém městském úřadu, v zasedací síni. Na programu je volba komisí, změna odpisového plánu příspěvkové organizace, směrnice zabývající se režimem peněžních fondů a veřejnosprávní smlouva o neinvestiční dotaci pro Mělnické kulturní centrum na jeho činnost v roce 2019.

Rozpočet města na rok 2019 je přebytkový; příjmy se pohybují ve výši 440,6 milionu korun, výdaje jsou naplánované ve výši 430,6 milionu korun. Jak stojí v komentáři schválené verze rozpočtu, na obnovu nemovitého majetku půjde 54,4 milionu korun. Do základních škol půjde 22,2 milionu korun, do komunálních služeb a územního rozvoje město investuje 42,1 milionu korun. Sportovní zařízení v majetku obce získají téměř 8,8 milionu korun.

Investice půjdou také do oblasti dopravy, odhaluje oddělení služeb, správy a údržby komunikací. Do silnic chce město v roce 2019 investovat 18 milionů korun, do chodníků, cyklostezek a parkovišť 10 milionů. Zajímavý bude pro řidiče také řádek „ostatní záležitosti v dopravě – radary“. Tam město počítá s investicí téměř 2,5 milionu korun.

Peníze půjdou i do oblasti kultury; Zájmová činnost v kultuře získá 14,8 milionu korun; ostatní tělovýchovná činnost – dotace téměř 8,9 milionu; ostatní záležitosti kultury, jako jsou akce města a dotace počítají s téměř 2,8 milionem korun.