„Společnost, která vyhrála výběrové řízení, navrhne složení a zaměření činností jednotlivých pracovních skupin a obrátí se na místní aktéry, což jsou podnikatelé, neziskové organizace, mládež, senioři a podobně, k zapojení do práce na analýze stavu, možností a potřeb města,“ vysvětluje vedoucí kanceláře vedení úřadu Barbora Walterová Benešová.

Občané Mělníka budou osloveni prostřednictvím dotazníku, který bude zaměřený na konkrétní názory k dané problematice. Podnikatelé, neziskové organizace a další aktéři pak budou osloveni přímo samotným dodavatelem s tím, že by se měli do práce zapojit v dílčích pracovních skupinách. „Předpokládáme, že tato činnost bude zahájena do konce listopadu. Následující informace budou moci občané sledovat prostřednictvím webových stránek města,“ dodává Barbora Walterová Benešová.

Smart City je koncept, který využívá digitální, informační a komunikační technologie pro zvýšení kvality života ve městě. Zaměřuje se především na efektivní využívání stávajících a hledání nových zdrojů, snižování spotřeby energií, eliminaci zátěží životního prostředí, optimalizaci dopravy, ale také na mobilitu, ekologii a sdílení dat pro veřejné účely.

Město Mělník získalo na realizaci projektu od Ministerstva práce a sociálních věcí dotaci ve výši 6 milionů korun v Operačním programu zaměstnanost.