„Střední Čechy si nemohou dovolit takový experiment,“ shodli se jasně mělničtí radní, když projednávali záměr australské firmy Wildhorse Energy těžit na Mělnicku uhlí technologií podzemního zplyňování.

K zápornému stanovisku má Mělník podle starosty města Ctirada Mikeše celou řadu důvodů. Jedním z nich jsou velké zásoby pitné vody.

„Naše území je výjimečné tím, že tu jsou velmi kvalitní podzemní vody. Problémem je, že všechny právní předpisy v České republice jsou stanoveny směrem k ochraně podzemních vod z hlediska znečištění z povrchu, žádná právní norma neřeší znečišťování z hlediska činností pod povrchem,“ konstatoval starosta, který dlouhá léta působil jako vedoucí mělnického odboru životního prostředí.

Firma se brání, že ke kontaminaci spodních vod dojít nemůže.

„V Africe projekt funguje deset let, během kterých jsme odebrali deset tisíc vzorků vody, u níž dvě nezávislé společnosti prokázaly, že není kontaminována,“ řekl před časem na jednání se starosty obcí technický ředitel těžařské firmy Johan Brand.

Jeho tvrzení však obavy odpůrců těžby v regionu nerozplynulo. „Riziko fatálního znečištění vod se nedá vyloučit. Vzhledem k tomu, že naše území leží na dně druhohorních usazenin, které bylo rozlámáno třetihorním vrásněním, obáváme se navíc toho, že by mohlo dojít k úniku plynu mimo vrt v místě, kde to nelze předpokládat,“ zdůraznil mělnický starosta a dodal, že jedním ze vznikajících plynů je kysličník uhelnatý, který byl součástí velice nebezpečného svítiplynu.

Mělnické radní znepokojuje také fakt, že firma jasně neuvedla, jakým způsobem by plyn jímala.

„Nestanovila, jakou variantu by volila. Jestli by plyn zkapalňovala, nebo zda by byl využit elektrárenským komplexem nebo závodem na zpracování vodíku,“ poznamenal Mikeš a poukázal na další problém, jímž je zastaralý zákon o ochraně a využití nerostného bohatství z roku 1988: „Vyhovuje více zájmům těžebních společností než obyvatelům.“

Radní se shodují na tom, že těžba v Mělnické pánvi by byla v současné době předčasná. „Jestliže má někdo uhlí v tomto území těžit, tak až v dalších generacích, kdy budou těžební technologie na vyšší úrovni,“ tlumočil připomínky radních starosta. Město Mělník jako většina obcí na Mělnicku odeslala na ministerstvo životního prostředí k záměru Wildhorse Energy negativní stanovisko. A teď bude jen čekat, k jakému závěru úředníci dospějí.