Podle ředitele technických služeb Miloslava Jindry jde o dvě jednoplášťové plastové nádrže o výšce necelých sedm metrů. „Každá z nádrží pojme pětadvacet tisíc litrů vody,“ vysvětluje Jindra. Obě nové věže vyšly město přes šest set tisíc korun a budou uhrazeny z investičního účtu Technických služeb města Mělníka.

K vybudování vodního hospodářství vedly v Mělníku dva důvody. Zaprvé poměrně velká časová náročnost při plnění techniky ze studny v zahrádkářské kolonii u zimního stadionu. „Pro představu u kropicího vozu, který má nádrž na vodu asi osm kubíků, v průměru 10 minut jízdy ke studni, cca 40 minut vlastní čerpání a dalších 10 minut jízdy zpět na místo výkonu činnosti – doba dojezdu, resp. jízdy zpět se odvíjí od konkrétní lokality ve městě,“ uvádí ředitel technických služeb s tím, že při spuštění celého zařízení bylo dosaženo doby napouštění kropicího vozu asi 20 minut.

Druhým důvodem je nutnost zajištění zásob vody pro vlastní techniku, a to zejména v období vysokých teplot či sucha. „Jedná se o zásoby vody pro provoz dvou kropicích vozů, jednoho velkého a dvou malých zametacích vozů. Vrt, ze kterého je nádrž napájena, je v hloubce asi 30 metrů v těsné blízkosti řeky Labe,“ říká Jindra.

Do jisté míry okrajovým důvodem pořízení systému, je i možnost, díky kalibrovanému výdejnímu místu, poskytovat vodu na komerčním základě třetím subjektům, což se potvrdilo již druhý den po spuštění vodního hospodářství.

Systém vodního hospodářství má automatické ponorné čerpadlo ve vlastní studni, které přes hladinová čidla zajišťuje dopouštění obou nádrží. „V systému je zabudován filtr pevných částic. Každá z nádrží je vybavena vlastním čerpadlem a výdejním místem. Nádrže jsou usazeny na vyztuženém betonovém platu,“ dodává ředitel.

Princip fungování je jednoduchý. Do nádrží je čerpána voda ze studny a při dosažení kapacity nádrží dojde automaticky přes signál z vrchního čidla k vypnutí čerpadla. Poklesne-li hladina vody v nádržích v důsledku jejího odběru přes výdejní místo, spodní čidlo vydá pokyn k opětovnému čerpání vody do nádrží.