Nový park ve městě vznikl už ve třicátých letech kolem nově vybudovaného kulturního domu mezi tehdejšími ulicemi Benešovou třídou (dnes ulice kpt. Jaroše), Wilsonovou třídou (dnes ulice Krombholcova) a Vávrovou ulicí (dnes ulice U Sadů). Nové sady byly pojmenovány na počest tehdejšího mělnického starosty Josefa Tykala, který se zasadil právě o vybudování kulturního domu. Po Vítězném únoru v roce 1948 byly sady přejmenovány na Masarykovy a do parku byla umístěna socha našeho prvního prezidenta.

V 50. letech minulého století potom dostaly nový název sady Pionýrů a socha Tomáše Gariggua Masaryka zmizela. Na jeho místo byl vztyčen kapitán Otakar Jaroš. Krátce po sametové revoluci byly pojmenovány sady právě podle sochy kapitána Otakara Jaroše. To vydrželo až do konce minulého roku, kdy k výročí stému založení republiky má Mělník znovu Tykalovy sady.