Příjmy: 435,9
Výdaje: 435,9
Investice: 67
Nejvyšší investice: kanalizace Vehlovice 40
údaje v milionech, zdroj: návrh ropzočtu města Mělníku

Daňové příjmy jsou oproti roku 2020 poníženy skoro o 23 milionů, naopak více vybere město na poplatcích. „Zvýšení reaguje na zvýšení poplatku za sběr a svoz komunálních odpadů z původních 500 Kč na obyvatele a rok na 800 Kč,“ píše se ve zprávě k rozpočtu.

Výpadek příjmů se město snaží kompenzovat především nižšími provozními náklady města. „Ve srovnání se s rokem 2019 jsou provozní náklady na rok 2021 sníženy o 40 milionů,“ uvedl pro Deník Mikeš. To znamená cca 12 procent rozpočtu. Město se naopak podle svého vedení rozhodlo nepozastavit žádné investiční akce. „Jsem přesvědčen, že obce jsou schopny se s výpadky do 12 % rozpočtu vyrovnat bez zásadního omezení poskytovaných služeb městem. Vyšší výpadek by se ale na službách a chodu města projevil,“ popsal Mikeš.

Obcím a městům významně snížily příjmy jednak koronavirová pandemie a jednak i rozhodnutí o zrušení superhrubé mzdy a zvýšení slevy na poplatníka. Z vybraných daní totiž města dostávají svůj díl a ten se těmito zásahy zmenší.

Jesle i kanalizace

Na investice počítá Mělník v příštím roce s 67 miliony korun. 36 milionů přinese nový rozpočet, zbytek potom najde město v přebytku rozpočtu na letošní rok. Největší investiční akcí bude zahájení výstavby kanalizace Vehlovice, které bude stát 40 milionů.

Na 11 milionů přijde rekonstrukce jeslí, které jsou součástí mateřské školy Pod Vrchem, na další tři pak oprava silnice v ulici Plavební. Za dva miliony budou vybudovány podzemní kontejnery na odpad.

Součástí rozpočtu jsou i částky příspěvkovým organizacím města. Sem patří mimo jiné Technické služby Mělník, sociální služby, školy a školky. Město počítá, že do technických služeb pošle v roce 2021 40 milionů korun, o podobnou částku se podělí i školní instituce. 18 milionů má získat Mělnické kulturní centrum. S pěti miliony vedení Mělníka počítá jako s rezervou.