V Mělníku se stále zvyšuje poptávka po místech ve školkách stejně jako v celém Česku. Podle mělnického místostarosty Milana Schweigstilla navíc zákonné úpravy směřují k tomu, že na umístění dětí v předškolním vzdělávání bude potřeba ještě daleko více míst.

S účinností od září roku 2020 se rozšiřuje vzdělávání v mateřské škole na děti ve věku od dvou do tří let. Mateřské školy budou muset mít pro dvouleté děti ze spádové oblasti vytvořeny kapacity. Podle starosty Mělníka Ctirada Mikeše pak nebude kapacita v místních školkách dostačující. Město se proto rozhodlo jednat.Zhruba za dva roky se chystá Mělník k revitalizaci parku Na Podolí. Součástí tohoto rozsáhlého a nákladného projektu bude i vybudování nové budovy mateřské školy na jeho okraji. Podle Milana Schweigstilla bude školka stát na pozemku, který je v současné době oplocený a zarostlý. Leží na Bezručově ulici za hasičskou stanicí a bývalou budovou Svazarmu. „Pozemek je majetkem města a tím dojde i k jeho zkulturnění,“ vysvětlil mělnický místostarosta Milan Schweigstill.

Mělník měl nejprve v plánu zrekonstruovat volnou budovu na Slovanech. „Zjistili jsme ale, že technicky by to bylo příliš náročné, protože by se tam musely zvedat stropy, hygienické normy jsou přísné. Vzhledem k tomu, že tato záležitost je velmi palčivá, jsme se nakonec rozhodli, že budeme realizovat novou školku v Mělníku,“ vysvětlil místostarosta.Studie na nové zázemí pro nejmenší děti je už hotová. Rada města se rozhodla v tomto duchu pokračovat a tak by v následujícím rozpočtu, který se bude brzy sestavovat, chtěla najít peníze na její vybudování. „Do konce roku bude hotová kompletní projektová dokumentace,“ uvedl Schweigstill s tím, že v příštím roce by měly začít stavební práce.

Budova bude postavena zrcadlově, tedy dvě stejná křídla se dvěma třídami pro 48 dětí. „Hlavní vchod bude do Bezručovy ulice, kde projekt počítá s parkovacími místy pro rodiče. Školka bude ale otevřena i na druhou stranu, právě do parku Na Podolí, který budou moci i děti využívat,“ vysvětlil místostarosta města Milan Schweigstill.