Na dlouho očekávané stavbě průtahu městem Mělníkem by měli začít v blízké době pracovat dělníci. První etapa přes deset let plánované dopravní úpravy byla totiž podle starosty města Ctirada Mikeše zahájena na sklonku minulého roku. Zatím ovšem pouze na papíře.

„Ředitelství silnic a dálnic vybralo zhotovitele, firma už si staveniště převzala," konstatoval starosta a dodal, že pokud to dovolí klimatické podmínky, na hutnící práce by mohlo dojít během zimy, což je důležitý předpoklad pro lepší sesednutí materiálu.

Práce na první ze čtyř etap stavby za skoro dvě stě milionů korun by podle mělnického starosty měly trvat do konce letošního roku.
Termín dokončení bude ovšem opět záviset na počasí. To jediné by mohlo stavbu prodloužit. Přerušení stavby z hlediska nedostatku finančních prostředků prý nehrozí.

„Peníze na první etapu stavby průtahu, která má stát čtyřicet milionů korun, máme v rozpočtu na letošní rok připravené," ujistil Ctirad Mikeš.
Úvodní etapa, která zahrnuje úsek mezi Pražskou 
a Mladoboleslavskou ulicí, má odlehčit dopravě zejména 
v Italské a Cukrovarské ulici. Tedy v jednosměrkách, kterými jezdí auta ve směru od Prahy a k Praze.

Na začátku a na konci stavby mezi Pražskou a Mladoboleslavskou ulicí nahradí obě křižovatky se stopkami přehlednější kruhové objezdy.
Až bude první část stavby dokončena, provoz v Italské a Cukrovarské ulici bude obousměrný.
Lužická ulice, která se napojí na Mladoboleslavskou, pak zůstane dále jednosměrná.

Souběžně s pracemi na první etapě průtahu by mělo dojít k výstavbě kruhové křižovatky u čerpací stanice Shellˇ. U Johny baru v Mladoboleslavské ulici bude zahájena rekonstrukce mostku, který je v dezolátním stavu.

„Po dobu minimálně čtyř měsíců, kdy bude souběh těchto stavebních akcí, bude dopravní situace ve městě katastrofická. Bez tohoto omezení ovšem nejsme schopni tyto tři samostatné akce dokončit," připomněl mělnický starosta. Na stavbu průtahu, kterému se říká také obchvat, čeká město už dlouho. Před asi deseti lety byla stavba na spadnutí, stát na ni měl připravené peníze. Zhatily ji však námitky místních lidí, kteří odmítali navrhované trasy. Každou někdo jiný, podle toho, kudy měl obchvat vést a co mu tam stálo v cestě. Později stavbu blokoval spor o pozemky s developerskou společností, jejíž pozemky do projektu zasahovaly.