Podle tajemníka mělnického úřadu Zdeňka Studeného má Mělník aktualizovaný strategický plán a strategické dokumenty úřadu. „Cílem projektu Smart City je zpracování celkového konceptu, jak naplňovat cíle těchto strategických dokumentů s pomocí chytrých řešení. A dále zpracovat konkrétní koncepty uplatnění chytrých řešení a digitalizace v oblasti správy majetku, investičního rozvoje města, celkové řízení města a sdílených služeb poskytovaných městem. A zároveň zpracování koncepce podpory rozvoje turistického ruchu,“ vysvětluje.

A co to vlastně Smart City je? Chytré město. Jde o koncept, který využívá digitální, informační a komunikační technologie pro zvýšení kvality života ve městě. Zaměřuje se na efektivní využívání stávajících a hledání nových zdrojů, snižování spotřeby energií, eliminaci zátěží životního prostředí, optimalizaci dopravy, mobilitu, ekologii a sdílení dat pro veřejné účely.

Vzhledem k tomu, jakou rychlostí za poslední desítky let města rostou, je zvlášť pro velké metropole čím dál obtížnější zůstat skutečně kvalitním místem pro život. Více obyvatel znamená pro města větší nároky na dopravu a energii, daleko větší spotřebu vody či například produkci odpadu. Aby města dokázala takový nápor vůbec ustát, musí se změnit. Smart města dostanou od člověka svou vlastní nervovou soustavu. Aby mohla reagovat a v případě nouze volat o pomoc.