Se zahájením prací na akci s předpokládanou hodnotou zakázky 440,98 milionu korun bez DPH se počítá na jaře. „Stavba již má stavební povolení s účinkem v právní moci,“ upřesnil Buček. Uvedení do provozu se prozatím očekává ke konci roku 2023.

Druhá etapa ze čtyř

Kompletní obchvat Mělníka bude měřit bezmála pět kilometrů. Jeho celková délka 4873 metry je rozdělena na čtyři stavby, z nichž zatím slouží ta první; jde o úsek uvedený do provozu v roce 2016. Nyní přijde řada na druhou stavbu, jejíž hlavní trasa měří 1574 metry. „Začíná v Chloumecké ulici, kde navazuje na úsek budoucí stavby 4 (s předpokládaným termínem zahájení v roce 2024) a končí napojením na stávající silnici I/9 ve směru na Českou Lípu,“ upřesnil Buček. S tím, že součástí stavby jsou i nový most v délce 84 metrů či čtyři křižovatky, přičemž ve třech případech jde o kruhové objezdy. Vyrostou také čtyři protihlukové stěny, jejichž celková dálka se protáhne na kilometr: dohromady budou měřit 997 metrů.

Velmi rozsáhlé budou i přeložky inženýrských sítí. Přesunout se musí rozvody vody, kanalizace, ale i elektřina, plyn, horkovod – a dokonce i kabely zabezpečovacího systému železnice. Chystá se rovněž poměrně masivní bourání. „Přípravě území demolicí se nevyhneme: ustoupit stavbě budou muset zahradní domky, budovy areálu jatek či stávající protihlukové stěny,“ konstatoval Buček. „Na druhou stranu jsou však součástí stavby také rekultivace územní a vegetační úpravy,“ doplnil.

Pět dalších obchvatů

Obchvat je součástí frekventované silnice první třídy I/16. K jejímu úseku mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví Buček připomněl, že se chystá ještě pět dalších přeložek této komunikace – přičemž tyto akce jsou v různých fázích přípravy. „Nejblíže k realizaci je obchvat Jizerního Vtelna v okrese Boleslav v délce 1300 metrů, kde jsme před podáním žádosti o stavební povolení a probíhá výkup pozemků,“ odkázal Buček na místo, kde by se v případě, že vše půjde podle plánu, mohlo takzvaně kopnout do země ještě v roce 2021.

„V roce 2025 by pak mohla být zahájena výstavba obchvatu Bezna v délce 2220 metrů,“ doplnil Buček k aktuálním plánům. „Tento projekt je v současné době ve fázi zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí,“ upřesnil. Dalšími zamýšlenými stavbami ve zmiňovaném úseku jsou obchvaty obcí Byšice, Mělnické Vtelno a vesnice Vavřineč u Malého Újezdu.