Potvrdil to starosta Mělníka Ctirad Mikeš s tím, že se společností Dogpoint už byla uzavřena nájemní a provozovatelská smlouva na areál útulku. „Před dvěma týdny obdrželo město sdělení antimonopolního úřadu, že námitkám stávajícího provozovatele nebylo vyhověno, a podepsání smlouvy s novým provozovatelem tak už nic nebrání," uvedl starosta.

Na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) se MSOZ obrátilo krátce po vyhlášení výsledků výběrového řízení. Jeho členové totiž byli přesvědčeni, že nabídka pražského sdružení měla být ze soutěže vyřazena, protože nesplňovala podmínky zadávací dokumentace. A jsou o tom přesvědčeni i nadále, přestože dobrovolnice Jitka Kovaříková, která sdružení pomáhá, připustila, že antimonopolní úřad nerozhodl v jejich prospěch.

„ÚOHS neshledal důvody 
k zahájení správního řízení. Ovšem nevyloučil ani, že se správní řízení přece jen otevře, pokud vyjdou najevo nové skutečnosti. A ty podle nás vyšly najevo ve chvíli, kdy město 10. prosince zveřejnilo podepsanou smlouvu s Dogpointem," řekla Kovaříková a dodala, že pražské sdružení nemělo ke dni podání nabídky splněnu kvalifikaci na odchyt a nemělo ani živnostenské oprávnění, které sice není pro samotný provoz útulku potřeba, nicméně vedení města ho v zadávací dokumentaci při výběrovém řízení vyžadovalo. „Věřím, že nakonec vyjde najevo, že mělnické sdružení mělo pravdu," prohlásila dobrovolnice.

MSOZ dnes na svých dočasných webových stránkách www.utulek-melnik.cz zveřejní všechny dokumenty, které se výběru nového provozovatele útulku týkají, a zároveň odeslalo další podklady nejen k ÚOHSu, ale také 
k okresnímu soudu. Ten totiž
 v současné době řeší žalobu na vystěhování, kterou v srpnu vedení města podalo. Podle starosty proto, aby nedošlo k automatickému prodloužení smlouvy na provoz útulku mezi Mělníkem a MSOZ.

„Chtěli jsme se se současnými provozovateli domluvit, že budovu útulku předběžně vyklidí k 2. lednu příštího roku. Nicméně jsme nepochodili, bylo nám řečeno, že počkají na soudní vystěhování. Proto požádáme soud o urychlení rozhodnutí v této věci, abychom mohli útulek co nejdříve převzít a okamžitě ho předat novému provozovateli," upozornil Ctirad Mikeš s tím, že zvířata, která v tuto chvíli v útulku pobývají, jsou ve vlastnictví města.

Člen mělnického sdružení Michal Richter přitom uvedl, že cílem sdružení rozhodně není dělat jakékoliv obstrukce či naschvály. „Není to o tom, že bychom se chtěli šprajcovat. Jsme pouze přesvědčení, že právo je na naší straně. Využijeme proto všechny zákonné možnosti bránit se, které máme."

Ať už bude muset MSOZ budovu v Řípské ulici opustit ještě letos, nebo až v příštím roce, svou činnost rozhodně neukončí. „Sdružení má k dispozici pozemek v katastrálním území Mělníka, na kterém by rádo vybudovalo zázemí nového útulku. Nicméně pozemek není v jejich vlastnictví, proto hledáme jinou nemovitost, kde by mohl být útulek natrvalo, aby opět nehrozilo něco podobného jako nyní," prozradila Jitka Kovaříková.

Michal Richter pak doplnil, že sdružení je schopné i nadále zajišťovat odchytovou službu pro obce, se kterými má uzavřenou smlouvu. „Jsme domluveni na spolupráci s několika útulky, které nám na přechodnou dobu vyjdou vstříc a pomohou nám umístit psy, které odchytíme," řekl. „Budeme zkrátka fungovat i nadále," uzavřel Richter.