Přes třináct milionů šlo na Pražskou ulici, snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu vyšlo na více než osm a půl milionu. Obnova židovského hřbitova šest milionů a několik dalších akcí.

V současné době má město podle mělnického místostarosty Milana Schweigstilla požádáno o dotace za téměř sto milionů korun.

„Přidělenou máme již částku 17 276 288 na modernizaci autobusového terminálu Mělník. A před rozhodnutím je podpora cyklodopravy v Mělníku ve výši 13 162 039 korun a několik dalších dotací jako například částky na podporované bydlení, pořízení velkokapacitní cisterny pro hasiče, kanalizace Vehlovice, chodník na Kradlov nebo optimalizace a modernizace veřejného osvětlení,“ uvádí místostarosta.