Důvodem zaplavení speciální směsí je nestabilní strop, který by bez zásahu mohl způsobit další propad. Zásah přijde město na tři sta tisíc korun.
Do skoro pět metrů dlouhé chodby se vejde kolem padesáti kubických metrů výplně, která váží asi osm set kilogramů na kubík. Náklad proto přiveze firma několikrát. Od jednorázové dopravy směsi město upustilo, kvůli riziku propadu do chodeb v ulici Legionářů.

O zaplavení popílko-cementem rozhodli zastupitelé na základě závěrů Báňského úřadu. „Na tom, že by se měla chodba vyplnit a zajistit, se shodli všichni odborníci, kteří se byli dole podívat,“ uvedl mělnický místostarosta Jaromír Kovářík. Radnice si mohla vybrat ještě variantu zpevnění stropní klenby, která by stála přes 1,6 milionu korun. Geologové nicméně nedoporučili nikomu v chodbě pracovat. Kdyby při pracích došlo ke zřícení, neměli by pracovníci v podzemí žádné místo, kam by mohli před smrtící tíhou utéct. „Jediným řešením je okamžitá likvidace dutiny, a to vyplněním vhodnou hmotou,“ uvedl v závěrečné zprávě pro Báňský úřad znalec v oboru bezpečnosti práce, geologie a geomechaniky Jiří Růžička.

Proti zalití chodby je část veřejnosti i zastupitelstva, město však jedná podle rozhodnutí Báňského úřadu. Ten dal příkaz chodbu zalít do konce tohoto roku. Podle některých odborníků by mohlo vylitím dojít k narušení statiky, protože nikdo netuší, zda nejsou ještě nějaké prostory pod chodbou nebo vedle ní. „V případě zasypání by mohlo dojít k celkovému propadu do dalších podzemních prostor, o kterých se dnes můžeme pouze dohadovat, zda na tomto místě jsou.

Ohrožena by pak byla statika přední části radnice, protože v blízkosti sklepa se nacházejí její pilíře,“ uvedl pro tisk vedoucí mělnických památkářů Jiří Dohnal. Stejné stanovisko zastávají i archeologové z pražského Archeologického ústavu.