Těsně před volbami nové hlavy státu je prostor k tomu položit si otázku: „Co je tato instituce naším pohledem? Jak ji lidé vnímají?“

Z historického hlediska je pro Čechy dlouhodobě vnímána tak trochu monarchisticky. Aby také ne, vždyť už i samotný Tomáš Garrigue Masaryk tomuto pohledu a způsobem výkonu své funkce přispěl. Což bylo vzhledem k okolnostem jeho doby vlastně pochopitelné. Uniformy, jízda na koni, zámek v Lánech a vysoká autorita spolu s dalšími atributy, byly svým způsobem navazující na monarchistické chování panovníka.

V dalších epochách jsme tento statut prezidenta, na rozdíl od ostatních států republikánského zřízení, v tomto stavu udržovali. Zatímco ostatní státy byly řízeny úřednicky a úřad prezidenta měl spíše reprezentativní úlohu. I v dobách, kdy jsme byli součástí východního bloku, zastával nejvyšší postavení v tehdejší ČSSR prezident.

Výjimkou byl rumunský diktátor Ceausescu, který se nechal prezidentem jmenovat a následně nedopadl vůbec dobře. V ostatních zemích byla funkce prezidenta zrušena - a v čele státu bylo kolektivní vedení typu prezidia nejvyššího sovětu nebo státní rady, zastoupené jejím předsedou.

Česká vlajka - Ilustrační foto
Anketa Deníku: Jaký je váš ideální prezident?

I v době polistopadové navázali další prezidenti, podobně jako tehdy Tomáš Garrigue Masaryk, na zaběhlou tradici a byli ve svých funkcích dominantní. Přímá volba prezidenta České republiky má být impulsem pro změnu, při které se hlava státu musí stát více apolitickou a reprezentativní tak, jak je to zvykem ve vyspělých demokratických zemích. Realitou však je spíše ústup k autokratickému výkonu prezidentství s porušováním ústavy a překračování kompetencí hlavy státu ve stylu již zmiňovaného Ceaucesca.

Letošní přímá prezidentská volba je již třetím pokusem o volbu zástupce, který se svou odpovědností chopí funkce bez touhy po moci a bude ji vykonávat tak, jak je v moderních státech zvykem, tedy jako službu národu.

PhDr. Bedřich Marjanko, Mělník

(autor je absolventem pražské Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a je známou osobností mělnického kulturního dění)