Občanské sdružení Lepší život vzniklo v roce 2003 a od svého vzniku se zabývá prevencí sociálně negativních jevů a rozvojem péče o děti a mladistvé z rizikových skupin a jejich blízké.

V současné době poskytuje sdružení široké veřejnosti tři programy. Křižovatky, Chobotnička a letní tábory pro děti školou povinné. Program Křižovatky je programem sociálního výcviku pro mladistvé pachatele trestných činů ve věku šestnáct až osmnáct let. Program Chobotnička je určen pro děti ve věku deset až šestnáct let, které mají například problémy se zařazením do kolektivu, v rodině či ve škole.

A na letní tábory už čtvrtý rok jezdí děti, které pocházejí ze sociálně znevýhodněných rodin, také klienti programu Chobotnička a všichni ostatní, kteří mají chuť se o prázdninách pobavit.

Členové sdružení – psychologové, sociální pracovnice, právníci, se s Vámi rádi podělí o své zkušenosti a předají vám další informace o programu a fungování občanského sdružení.