Mnozí příjemci byli zmatení a rozhořčení. „Mail s touto žádostí nám došel od třídní učitelky ze školy, kam naší dva synové chodí. Tento text nás nemile překvapil. Slušně řečeno jsme se zcela určitě naštvali. Na samotný email jsme zatím nereagovali nijak, ještě tu informaci trávíme,“ uvedl rodič vyškovských školáků, který si nepřál být jmenován. 

Vyškovská místostarostka Karin Šulcová přitom v reakci na dotaz Rovnosti zdůraznila, že zřizovatel žádný takový úkol ředitelům škol směřujícím ke všem rodičům nedal. „Pravda však je, že ředitelé jsou povinni informovat město jako zřizovatele v případě, kdy je škole nařízené karanténní opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje a dochází k uzavření třídy,“ vysvětlila Šulcová.

Prozatím ve městě omezila podzimní vlna koronaviru především provoz místních školek. „Nařízená karanténní opatření se týkala čtyř vyškovských mateřských skol. Uzavřena však skončila vždy pouze jedna třída dané školky. Ve třech případech to bylo zhruba na týden a v jednom případě na čtrnáct dnů, zatímco další třídy daného zařízení zároveň zůstávaly v provozu,“ popsala místostarostka.

V současné době jsou už všechny mateřské školy v plném provozu. „Zjišťujeme pouze od ředitelů škol, zda případy pozitivních dětí, žáků či zaměstnanců nemají nepříznivý dopad na chod našich škol. Naštěstí tomu ale tak není, případy pozitivních jsou v řádu jednotek a nezpůsobují našim školám problémy co do jejich chodu či organizace vzdělávání,“ ujistila Šulcová.

Ochrana pedagogických pracovníků je stále prioritou. Týká se to mateřských i základních škol. „Všem 330 pedagogům jsme poskytli respirátry třídy FFP2. Každý je získal po dvaceti kusech, celkem jich tedy dostali 6600,“ dodala místostarostka Šulcová.

Podle nedělních statistik brněnských hygieniků bylo v neděli na Vyškovsku jako celku 612 nakažených koronavirem. Celkem si nemocí podle oficiálních údajů prošlo v regionu zatím 4235 lidí. S koronavirem zemřelo do neděle celkem osmadevadesát obyvatel Vyškovska.

Trend je dlouhodobě spíše pozitivní. „Všeobecně přitom ubývá závažných hospitalizovaných případů. V absolutních číslech byl pak nárůst hospitalizovaných patrný velmi zřetelně v první polovině listopadu, následovaný pozvolným poklesem, stagnací a současnou nestabilitou.“ potvrdila za Krajskou hygienickou stanici Renata Ciupek.