Některá města s nedostatkem strážníků bojují dlouhodobě. Neratovická městská policie má výběrové řízení vyhlášené prakticky rok a stále se nedaří najít ideálního uchazeče. Proč je ale takový nedostatek strážníků v ulicích?

„V poslední době máme několik příkladů, kdy nám strážníci odcházejí do Prahy za lepšími platovými podmínkami. Je to špatně, protože my je tady prakticky připravíme, proškolíme a oni nám odejdou,“ sdělila starostka Neratovic Lenka Mrzílková.

Obdobná situace je v Kralupech nad Vltavou, tady i přes právě skončené výběrové řízení chybí čtyři strážníci.

Nedostatek strážníků je tedy celorepublikový jev. Důvodů je hned několik. Největším problém je nedostatečná psychická odolnost uchazečů. Zájemci o práci strážníka totiž musí projít mnohdy obtížným psychologickým vyšetřením, zvládnout testy fyzické zdatnosti a lékařské vyšetření. A ti dobří, kteří vše zvládnou, se nakonec mnohdy rozhodnou zkusit kariéru u Policie České republiky, shodují se velitelé městských policií.

Novela zákona o obecní policii s sebou přinesla několik novinek. Jednou z nich je posunutí věkové hranice pro uchazeče o místo strážníka z původních jedenadvaceti na osmnáct. Tím by se měl částečně vyřešit problém s nedostatkem strážníků, ovšem takoví strážníci by až do dovršení svých jedenadvaceti let museli sloužit beze zbraně. Pro získání zbrojního průkazu je potřeba dosáhnout právě zmíněné hranice 21 let.

Další novinkou bude od 1. ledna 2018 možnost půjčit si strážníky na pomoc od jiných městských či obecních policií. Tato možnost už sice byla, ale fungovala buď na základě veřejnoprávní smlouvy, kterou musí schválit krajský úřad, nebo v případě vyhlášení krizového stavu. Od ledna si však obce budou moci půjčovat strážníky i na různé sportovní, kulturní nebo společenské akce, kde se očekává účast více osob.

„Myslím, že jednou z největších změn v novém zákoně o obecní policii je právě možnost poskytnutí strážníků pro sportovní či různé podobné akce. Dříve bylo toto poskytnutí reálně možné prakticky jen na živelné pohromy, dnes je to však možné i na různá sportovní utkání, která mohou být svým charakterem bezpečnostním rizikem,“ objasnil novou situaci ředitel Městské policie Kralupy Ladislav Voves.

Jaroslav Svoboda