„Na dokumentu pracujeme, abychom ho měli připravený jako základní a závazný na úrovni zastupitelstva. Investoři v Mělníku pak budou předem vědět, co od nich město očekává,‟ řekl Ctirad Mikeš s tím, že Mělníku jde o navýšení vsakovacích míst. Zároveň ovšem dodává, že město v současnosti jinak kromě budoucí investiční výstavby jak bytových resortů, tak i dalších, moc možností nemá.

„Domnívám se, že takové prvky jsou oboustranně výhodné. Chceme, aby v nových resortech byla odváděna pouze splašková voda a zůstávala tam zbytková. Resorty se nacházejí hlavně kolem města na vyvýšených místech, to znamená, že voda spíše odtéká,‟ vysvětluje Ctirad Mikeš a dodává, že Mělník usiluje také o to, aby v těchto místech byly širší ulice, alespoň desetimetrové. „Neměly by se tam objevovat jen trávníky a keře, ale i vzrostlé stromy, které udržují mikroklima a zlepšují kvalitu životního prostředí,‟ upřesňuje starosta.

Mělník se chce ovšem vydat i cestou takzvaných zelených střech. „Ty většinou nebudou přístupné veřejnosti, ale budou plnit charakter městské zeleně, jejíž poměr se jimi navýší,‟ vysvětluje Ctirad Mikeš s tím, že řešení otázky posílení městské zeleně na střechách je mimo jiného jedna z podmínek pro soukromé investory, kteří nyní přicházejí s novými projekty.

Starosta se navíc domnívá, že občané mají k budování ekologických prvků obecně pozitivní přístup. „Tyto prvky je nezatěžují, nejedná se ani o zvýšené náklady města. Je to trend a město se snaží při stávajících podmínkách něco málo přispět pro zlepšení svého mikroklimatu,‟ říká Ctirad Mikeš.

Ekologické prvky chtějí do budoucích výstaveb více začleňovat také Kralupy nad Vltavou. Podle místostarosty Vojtěcha Pohla se město snaží jít také cestou využití dešťových vod. „Chceme to dělat zejména na městských objektech, které mají velké ploché střechy. Neradi bychom vodu odváděli do kanalizace, kudy pak odteče bez dalšího využití,‟ vysvětluje Vojtěch Pohl s tím, že Kralupy by vodu rády využily na pozemcích škol, kde jsou k tomu dostatečně vhodné podmínky a pozemky. „Voda se pak může použít i na závlahu zeleně v daných areálech. To je téma, kterým se také chceme zabývat,‟ říká místostarosta, který zároveň potvrzuje, že i Kralupy nad Vltavou se snaží soukromým investorům doporučovat začleňování zelených střech do jejich projektů.

Jiří Štraub