Radnice zaplatí v letošním roce skoro dva miliony korun za naději, že město už nezaplaví velká voda.

Zastupitelé na posledním zasedání po dlouhé debatě schválili částku na projektovou dokumentaci, s níž se město bude ucházet o státní dotaci na protipovodňová opatření.

Původně počítali jen s levnější studií proveditelnosti, která byla tehdy podmínkou dotace. Podle pozdější změny je však nezbytná právě nákladnější dokumentace pro územní řízení.

Zastupitelé před schválením částky přesahující 1,9 milionu korun lehce váhali, příčinou byl nejistý výsledek dotačního řízení. Proto také podrobně probírali, zda by protipovodňová opatření měla Kralupy nad Vltavou chránit před dvacetiletou nebo před stoletou vodou. Nakonec prošla druhá verze, v níž by mohl být výhodnější poměr mezi náklady a uchráněnými hodnotami. Právě to je totiž zásadní hledisko, na němž u státních dotací na prevenci před povodněmi záleží.

Podle studie, z níž má projekt vycházet, by měly město před velkou vodou chránit hráze, ochrané zdi a mobilní hrazení. Například u dýhárny by měla povodeň zastavit asi metrová zídka ze železa a betonu spolu s mobilním hrazením vysokým až dva a půl metru.

Náklady na všechna opatření by měly být podle hrubých odhadů asi 240 milionů korun. Pokud by ministerstvo zemědělství na záměr přispělo, realizovalo by jej Povodí Vltavy.